เศรษฐกิจ » สหมงคลประกันภัยจัดกิจกรรม ” อบอุ่น มั่นใจ ไปกับสหมงคล ” กระชับความสัมพันธ์ลูกค้าในพื้นที่

สหมงคลประกันภัยจัดกิจกรรม ” อบอุ่น มั่นใจ ไปกับสหมงคล ” กระชับความสัมพันธ์ลูกค้าในพื้นที่

25 พฤศจิกายน 2019
654   0

Spread the love

” ในปัจจุบันสังคมเรากำลังเผชิญกับความเสี่ยงภัยในทุกรูปแบบที่แฝงมากับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี อันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในหลายๆด้านดังนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมให้ระบบประกันภัย ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการบริหารความเสี่ยงภัยของประเทศ โดยการนำระบบประกันภัย เข้ามามีส่วนสนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ และยกระดับอุตสาหกรรมประกันภัยให้มีความเข้มแข็ง มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ตลอดจนส่งเสริมให้การประกันภัยเข้ามามีบทบาทในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจประกันภัยมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ทำประกันภัยได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นธรรมมากที่สุด ”

เมื่อเร็วๆ นี้ พล.ท.สราวุธ กาพย์เดโช รองกรรมการผู้จัดการ,ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษา บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) ,นางอัญเชิญ วงศ์มณีรุ่ง กรรมการผู้จัดการบริษัทแจ่มฟ้าช้อปปิ้ง มอลล์ จำกัด,นายแพทย์ณัฐพล วงศ์มณีรุ่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทแจ่มฟ้า ช้อปปิ้งมอลล์ จำกัด และนายยอดเรือน กันธะเรียน ผู้จัดการสาขา จ.เชียงใหม่ ร่วมกันเปิดกิจกรรม ” อบอุ่น มั่นใจ ไปกับสหมงคล ” ณ ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช๊อปปิ้งมอลล์ จังหวัดลำพูน

ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษา บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 68 ปี ทำให้สามารถตอกย้ำถึงความสำเร็จด้วยประสบการณ์ในด้านประกันวินาศภัยอันยาวนาน ภายใต้การบริหารงานอย่างโปร่งใส และนโยบายการให้บริการด้วยความซื่อตรง เรามุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) เติบโต มีความแข็งแกร่งทางการเงิน และมีการบริการที่เป็นเลิศเพื่อให้ลูกค้าไว้วางใจ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด ทั้งนี้เป็นการกระชับความสัมพันธ์กับคนในพื้นที่ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอีกด้วย

นอกจากนั้น ยังสนับสนุนให้มีกิจกรรมของผู้สูงวัยโดยนำรำวงผู้สูงอายุจากหลายชุมชนมาให้ทุกท่านได้รับความบันเทิงอีกหลายชุดด้วยกัน นอกจากกิจกรรมด้านความบันเทิงที่ชาวจังหวัดลำพูนได้รับแล้ว ยังได้รับสาระความรู้เรื่องราว เกี่ยวกับการประกันภัย โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์มาให้สาระความรู้แก่พี่น้องชาวลำพูนอีกด้วย