ท่องเที่ยว » พิธีไหว้ครูพยัคฆราช (พญาเสือ) ประจำปี 2565 ที่คุ้มเสือแม่ริมเชียงใหม่ “ นำพลัง หนุนอำนาจเสริมวาสนา สร้างบารมี “

พิธีไหว้ครูพยัคฆราช (พญาเสือ) ประจำปี 2565 ที่คุ้มเสือแม่ริมเชียงใหม่ “ นำพลัง หนุนอำนาจเสริมวาสนา สร้างบารมี “

13 พฤศจิกายน 2022
352   0

Spread the love

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 คุ้มเสือ แม่ริม เชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูเสือประจำทุกปี เพื่อแสดงความเคารพและกตเวทิตาคุณต่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทสรรพวิชา ในการดูแลอภิบาลปกป้องคุ้มครองบันดาเสือ ผู้ดูแลเสือ รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 คุ้มเสือแม่ริมเชียงใหม่จำเป็นต้องงดจัดพิธีเป็นเวลาติดต่อกันหลายปี จนกระทั่งในปีนี้ 2565 เมื่อทางรัฐบาลกลับมาฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นโอกาสสำคัญที่คุ้มเสือแม่ริม เชียงใหม่ ได้กลับมาจัดพิธีไหว้ครูเสืออีกครั้ง เพื่อสืบสานธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ซึ่งเคยยึดถือปฏิบัติสืบมา ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและกระตุ้นภาคธุรกิจการท่องเที่ยวของ จังหวัดเชียงใหม่ให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง

ทั้งนี้ พิธีไหว้ครูพยัคฆราช (ไหว้ครูเสือ) เป็นการรื้อฟื้นนำเอาภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สั่งสมองค์ความรู้กันมาหลายชั่วรุ่นเป็นแกนกลางในการจัดพิธีพร้อมให้อวลไปด้วยความศรัทธา ความยิ่งใหญ่และความสวยงามท่ามกลางวงล้อมของบรรดาเสือโคร่ง ทั้งนี้สามารถสัมผัสได้ถึงพลังแห่งชีวิตและจิตวิญญาณแห่งอำนาจบารมีแห่งเสือ โดยมุ่งหวังให้กิจกรรมไหว้ครูเสือนี้สามารถพัฒนาไปเป็นกิจกรรมประจำปี ซึ่งบรรจุอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีของอำเภอแม่ริม และทางจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคตต่อไป