สังคม » ประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ รับมอบถุงยังชีพจากคณะผู้แทนโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ

ประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ รับมอบถุงยังชีพจากคณะผู้แทนโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ

9 พฤศจิกายน 2022
287   0

Spread the love

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รับมอบถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ถุง จากคณะผู้แทนโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ นำโดย ชาญวิทย์ หิรัญอัศว์ ประธานกรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ณ ทำเนียบองคมนตรี โดยมี เกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน กรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมรับมอบ พร้อมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งถุงยังชีพจากกรุงเทพมหานครมายังสำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้มูลนิธิขาเทียมฯ นำไปมอบแก่คนพิการขาขาดและญาติที่มารับบริการ รวมถึงผู้ป่วย คนพิการด้านอื่นๆ และผู้ประสบภัยพิบัติ

ในโอกาสเดียวกันนี้ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ รับมอบถุงยังชีพที่จัดส่งมายังสำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  โดยที่นพ.วิรัช พันธ์พานิช พร้อมด้วย นพ.พิรุณ คำอุ่น และ รศ.โรม จิรานุกรม รองเลขาธิการมูลนิธิฯ ได้มอบถุงยังชีพแก่สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน จำนวน 200 ถุง เพื่อนำไปมอบให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้พิการที่ประสบปัญหาอุทกภัย  โดยมี รศ.พญ.รัตนา พันธ์พานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันผู้สูงอายุแมคเคน และคณะผู้แทนเป็นผู้รับมอบ.