สุขภาพ » งานประชุมผู้บริหาร กลุ่มเครือรามและพันธมิตร ประจำปี 2562

งานประชุมผู้บริหาร กลุ่มเครือรามและพันธมิตร ประจำปี 2562

25 พฤศจิกายน 2019
1319   0

Spread the love

คณะผู้บริหาร กลุ่มโรงพยาบาลรามคำแหง และพันธมิตร จากทั่วประเทศ อาทิเช่น โรงพยาบาลรามคำแหง , โรงพยาบาลวิภาวดี , โรงพยาบาลลานนา , โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ,โรงพยาบาลเทพปัญญา1-2, โรงพยาบาลหริภุญไชย และโรงพยาบาลพันธมิตรอื่นๆในเครือฯ นำโดย นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ เป็นประธานในการจัดประชุมใหญ่ประจำปี 2562 ภายใต้ธีมงาน “Strong Together” เราจะเติบโตอย่างเข้มแข็งไปด้วยกัน

วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อนำเสนอสรุปผลงานประจำปี 2562 ของแต่ละโรงพยาบาล และร่วมหารือ ชี้แจงแนวทางผู้บริหาร ในการกำหนดนโยบายการบริหารปีต่อไป ของกลุ่มโรงพยาบาล ให้เข้าใจทิศทางองค์กร และรับทราบโดยทั่วกัน เพื่อเสริมศักยภาพ ความแข็งแกร่งในการดำเนินงานของโรงพยาบาลกลุ่มเครือรามคำแหง และพันธมิตรทั่วประเทศ

ทั้งนี้ กลุ่มโรงพยาบาลเครือรามคำแหงนี้ ธุรกิจหลักเป็น ให้บริการรักษาพยาบาลโรคทั่วไป (General Hospital) ในกลุ่มบริษัทร่วม และโรงพยาบาลในเครือที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเหมือนกัน จะมีลักษณะต่างฝ่ายต่างประกอบธุรกิจทางด้านการรักษาพยาบาล ในพื้นที่ของตนเอง
จากนั้นช่วงเย็นได้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในกลุ่มของผู้บริหารฯ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ชื่นบาน ของพี่น้อง และพันธมิตรเครือรามฯ ณ สนามกอล์ฟกัซซัน พาโนรามา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จ.ลำพูน