สังคม » รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่อำเภอสันป่าตอง และแม่วาง

รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่อำเภอสันป่าตอง และแม่วาง

3 ตุลาคม 2022
130   0

Spread the love

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่อำเภอสันป่าตอง และอำเภอแม่วาง พร้อมชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงาน และข้อห่วงใยของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง, ตำบลทุ่งสะโตก, ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง และพื้นที่ตำบลริมขาม, ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอำเภอ กำนัน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ร่วมนำตรวจและสังเกตการณ์

โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับทราบปัญหา และชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงาน และข้อห่วงใยของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อย่างรวดเร็วและเร่งด่วน