สุขภาพ » พิธีมอบโล่และเกียรติบัตร ในพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย

พิธีมอบโล่และเกียรติบัตร ในพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย

24 กันยายน 2022
213   0

Spread the love

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.
ร่วมมอบโล่และเกียรติบัตร ในพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย โดยมี ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวถวายราชสดุดี

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก 7 คณะ 1 สถาบัน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธีฯ ภายในงานมีพิธีมอบโล่เกียรติยศ และทุน “กองทุนหมอเจ้าฟ้า “, พิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. , พิธีมอบทุนการศึกษา “กองทุนหมอเจ้าฟ้า 2 ” คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ แก่นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, พิธีมอบโล่และเกียรติบัตร ขอบคุณหน่วยงานที่บริจาคโลหิตให้แก่คณะแพทยศาสตร์ และพิธีมอบรางวัล “ศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญสม มาร์ติน” เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.