เศรษฐกิจ » กระทรวงการคลังร่วมกับแบงค์ชาติ จัดมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ : มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน

กระทรวงการคลังร่วมกับแบงค์ชาติ จัดมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ : มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน

21 กันยายน 2022
195   0

Spread the love

กระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยจัด “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ : มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มเปราะบางที่รายได้ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ และอาจได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น

นางวรินธร ชัยวิวัธน์ รองผู้อำนวยการส่วนเศรษฐกิจการเงิน ภาค 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ว่า เศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนืออยู่ในระหว่างการปรับตัวดีขึ้น สืบเนื่องมาจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุม โควิด-19 ประกอบกับในช่วงเดือนกรกฎาคมมีวันหยุดติดกันอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้เศรษฐกิจทุกภาคส่วนที่สำคัญ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในเชิงบวก ทั้งเศรษฐกิจภาคการเกษตร ภาคบริการ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในช่วงวันหยุดยาว และมีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาหลังการเปิดประเทศ ส่งผลให้เศรษฐกิจภาคการผลิตและภาคการเกษตรปรับตัวดีขึ้น และยังช่วยให้การจ้างงานนอกภาคเกษตรให้ดีขึ้นอีกด้วย ส่วนด้านการค้าการลงทุน แม้จะมีดัชนีการเติบโตเพิ่มขึ้นบ้าง แต่ยังติดปัญหาด้านสินค้าต้นทุนที่มีราคาสูงขึ้นสืบเนื่องจากปัญหาราคาน้ำมันและการขนส่งในปัจจุบัน

ด้านนายชนินทร์ เพชรไทย ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนเศรษฐกิจการเงิน ภาค 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ กล่าวถึงการจัดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ : มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ว่า กระทรวงการคลังได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนดจัดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ : มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ขึ้นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนให้ครอบคลุมทั้งหนี้ระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรม 2 ระยะ คือกิจกรรมที่ 1 จัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มเปราะบางที่รายได้ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ และอาจได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น โดยผู้สนใจหรือลูกหนี้สามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่ www.bot.or.th ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2565 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งปัจจุบันมีผู้ให้บริการทางการเงินตอบรับเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 60 แห่ง และกิจกรรมระยะที่ 2 เป็นการจัดงานมหกรรมแก้หนี้สัญจร โดยกระทรวงการคลังร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ให้บริการแก้ปัญหาหนี้เดิม เสริมทักษะทางการเงิน และเติมเงินใหม่หากจำเป็น ซึ่งจะกำหนดจัดขึ้นในห้วงกลางเดือนธันวาคม โดยสัญจรให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาหนี้สินแก่ประชาชนทั้งในกรุงเทพฯ และ 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ