เศรษฐกิจ » รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เข้าร่วมงาน 65th Annual IFEA Convention & Expo

รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เข้าร่วมงาน 65th Annual IFEA Convention & Expo

21 กันยายน 2022
205   0

Spread the love

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานประชุมและแสดงนิทรรศการประจำปีครั้งที่ 65 (65th Annual IFEA Convention & Expo) แลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ ในการจัดงานอีเว้นท์และเทศกาลร่วมกับประเทศอื่น ๆ ณ เมืองแมคกาแลน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนของจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมงานประชุมและแสดงนิทรรศการประจำปีครั้งที่ 65 หรือ 65th Annual IFEA Convention & Expo ของสมาคม International Festival & Events Association (IFEA) ณ ศูนย์การประชุมแมคกาแลน เมืองแมคกาแลน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2565

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมและแสดงนิทรรศการประจำปีครั้งที่ 65 และการแสดงปาฐกถา พร้อมร่วมประชุมแลกเปลี่ยนมุมมอง องค์ความรู้ แนวคิด รวมถึงประสบการณ์ของเมืองที่มีความโดดเด่นในการจัดงานอีเว้นท์และเทศกาล ร่วมกับประเทศสมาชิกของสมาคม International Festival & Events Association (IFEA)

ทั้งนี้ สมาคม International Festival & Events Association (IFEA) ได้มีจัดการประกวดรางวัลเมืองที่มีศักยภาพด้านเทศกาลระดับนานาชาติ หรือ World Festival & Event City Award และการประกวดรางวัลงานเทศกาลยอดเยี่ยมในสาขาต่าง ๆ โดยจะมีการประกาศผลรางวัลในวันที่ 21 กันยายน 2565 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้เสนอชื่อเข้าประกวดรางวัลดังกล่าวด้วย