หน้าแรก » แหล่งอันซีนเมืองเชียงใหม่ วัดพระธาตุแสงจันทร์วัดร้าง ซ่อนกลางป่าดอยสุเทพสวยงามเขียวขจีร่มเย็น มีความรู้สึกเหมือนย้อนยุคเห็นภาพในอดีตกาล

แหล่งอันซีนเมืองเชียงใหม่ วัดพระธาตุแสงจันทร์วัดร้าง ซ่อนกลางป่าดอยสุเทพสวยงามเขียวขจีร่มเย็น มีความรู้สึกเหมือนย้อนยุคเห็นภาพในอดีตกาล

18 กันยายน 2022
1205   0

Spread the love

คนเชียงใหม่แทบจะไม่มีใครรู้ว่า ที่กลางป่าดอยสุเทพในบริเวณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ ใกล้วัดอุโมงค์เถรจันทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่มีวัดร้างซากโบราณสถานที่ปกคุมไปด้วยธรรมชาติของป่าสมบูรณ์ บรรยากาศที่เดินเข้าไปร่มเย็นเหมือนกำลังจะเดินทะลุมิติสู่แผ่นดินล้านนาเมื่อหลายร้อยปี

โดยสถานที่แห่งนี้เรียกวัดพระธาตุแสงจันทร์เป็นหนึ่งในวัดร้างอรัญญิกตั้งอยู่บนเนินเขา ของป่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ นอกเมืองเชียงใหม่ด้านตะวันตก โดยภาพที่เห็นในช่วงฤดูฝนจะพบซากโบราณสถานปกคลุมด้วยมอสเฟิร์นจนพระธาตุกลายเป็นสีเขียวขจีประกอบด้วย เจดีย์ประธานซึ่งเป็นเจดีย์ทรงระฆังบนฐานแปดเหลี่ยมมีวิหารตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือ ของเจดีย์ประธาน วิหารหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ทางทิศเหนือเป็นอาคารขนาดเล็ก 2 หลัง มีกำแพงกั้นกลางระหว่างพื้นที่แต่ละส่วนและปรากฏกำแพงแก้วล้อมรอบอาคารทั้งหมด ประตูทางเข้าอยู่ทางทิศตะวันออก


สันนิษฐานพบว่าโบราณสถานแห่งนี้น่าจะมีอายุอยู่ในช่วง กลางพุทธศตวรรษที่ 21 ลงมาและน่าจะมีการปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22-24 สำหรับใครที่มาเที่ยวชมซากโบราณสถานของวัดพระธาตุแสงจันทร์ จะมีความรู้สึกเดียวกันเหมือนตัวเองล่องลอยเข้าไปสู่ยุคล้านนา จะเกิดมโนภาพ เหมิอนเคยเข้ามาร่วมบรรยากาศแบบทะลุมิติที่วัดแห่งนี้และชวนค้นหาว่าในช่วงที่วัดแห่งนี้มีความเจริญรุ่งเรืองจะมีความงดงามเพียงไร//