สังคม » เชียงใหม่เตรียมรับมือแผ่นดินไหว

เชียงใหม่เตรียมรับมือแผ่นดินไหว

14 กันยายน 2022
243   0

Spread the love

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สั่งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุแผ่นดินไหวที่อำเภอฝาง ด้านชลประทานที่ 1 ตรวจสอบเขื่อนทั้ง 4 แห่ง พบยังอยู่ในสภาวะปกติ

วันที่ 14 กันยายน 2565  นายอรุณ ปินตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศเรื่องการเกิดแผ่นดินไหว ขนาด 3.6 ความลึก 4 กิโลเมตร ซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเวลา 01.03 น. ที่ผ่านมา นั้น

ทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง จึงได้ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าว พบว่าพื้นที่อำเภอไชยปราการ และอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความรู้สึกสั่นไหว อาจทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผู้อำนวยการกลาง จึงขอให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ติดตามสถานการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับประชาชนทราบสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อลดความตื่นตระหนก รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย และการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานราชการ และขอให้สำรวจความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด

ขณะที่ นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ แจ้งว่า จากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าง ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้ดำเนินการตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลางในเขตความรับผิดชอบ ประกอบด้วย เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนแม่ทะลบหลวง อำเภอไชยปราการ และเขื่อนห้วยแม่ฮ่องสอน พบว่าเขื่อนทั้ง 4 แห่ง มีความมั่นคงแข็งแรง และอยู่ในสภาวะปกติ