เศรษฐกิจ » ศูนย์การค้าเมญ่าฯ สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย “ซ้อมดับเพลิง-อพยพหนีไฟ” ประจำปี 2565

ศูนย์การค้าเมญ่าฯ สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย “ซ้อมดับเพลิง-อพยพหนีไฟ” ประจำปี 2565

25 สิงหาคม 2022
166   0

Spread the love

ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จัด “อบรมดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ” ประจำปี 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าฯ ในการดูแลความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าที่มาใช้บริการ รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้น โดยมีนายธณวัฒน์ ญาณเรืองโรจน์, นายพรพจน์ กลิ่นส่ง และนายณัฐพล วงศ์ชูวรรณ วิทยากรพิเศษ จากศูนย์ฝึกอบรมการดับเพลิง หจก.นานา เซฟตี้ เซ็นเตอร์ มาอบรมให้ความรู้ ทั้งยังมีนายศรายุทธ ทองร่มโพธิ์ ผู้บริหารศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เป็นผู้อำนวยการควบคุมการดับเพลิง พร้อมด้วยเทศบาลช้างเผือก, เจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าฯ และพนักงานร้านค้า เข้าร่วมการฝึกซ้อมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

โดยการฝึกซ้อมดังกล่าวเป็นการฝึกซ้อมแบบเสมือนจริงภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้สมมติสถานการณ์เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร บริเวณร้านอาหาร ชั้น 4 ของศูนย์การค้าฯ มีคนพบเห็นกลุ่มควันไฟ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าฯ เข้าทำการระงับเพลิงเบื้องต้น แต่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ จึงมีการแจ้งเตือนให้อพยพออกจากศูนย์การค้าฯ และติดต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาทำการช่วยเหลือ จนในที่สุดก็สามารถควบคุมเพลิง และรวมตัวทุกคนไปยังจุดรวมพล บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าฯ ได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้การฝึกซ้อมดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งหวังให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน และร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นในด้านระบบความปลอดภัยให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการทุกท่าน