สุขภาพ » สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

19 สิงหาคม 2022
300   0

Spread the love

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล โดยมี พลเอก นายแพทย์ประสาท เหล่าถาวร ประธานโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน เป็นหนึ่งในโครงการรณรงค์เพื่อสาธารณประโยชน์ ที่มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดฝึกอบรมให้แก่ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ นครราชสีมา และภูเก็ต เพื่อให้มีความรู้เรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ในการช่วยคนที่หัวใจหยุดเต้น หรือ หยุดหายใจกะทันหันได้อย่างทันท่วงที ซึ่งเป็นภาวะที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทำให้สามารถช่วยลดการสูญเสียชีวิตได้

สำหรับการจัดฝึกอบรมดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดอบรมพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดในวันนี้ โดยแบ่งพื้นที่จัดอบรมเป็น 5 โซน ได้แก่ โซนกลาง จัดที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าอบรมจาก อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอแม่ริม จำนวน 400 คน , โซนอำเภอฝาง มีผู้เข้ารับการอบรมจาก อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย และอำเภอไชยปราการ จำนวน 150 คน , โซนอำเภอสันทราย มีผู้เข้ารับการอบรมจาก อำเภอสันทราย อำเภอเชียงดาว และอำเภอพร้าว จำนวน 220 คน ,โซนอำเภอสันป่าตอง มีผู้เข้ารับการอบรมจาก อำเภอสันปาตอง และอำเภอแม่วาง จำนวน 150 คน และโซนอำเภอจอมทอง มีผู้เข้ารับการอบรมจาก อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด อำเภออมก๋อย อำเภอดอยเต่า และอำเภอแม่แจ่ม จำนวน 170 คน รวมมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 1,090 คน