สุขภาพ » โรงพยาบาลลานนา อบรมความรู้ “วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ” ในผู้ใหญ่ กลุ่มพยาบาลและวิชาชีพ

โรงพยาบาลลานนา อบรมความรู้ “วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ” ในผู้ใหญ่ กลุ่มพยาบาลและวิชาชีพ

17 สิงหาคม 2022
206   0

Spread the love

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลลานนา 3  กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลลานนา โดยนางนฤมล วัฒนปฤดา หัวหน้าองค์กรพยาบาล ร่วมกับ บริษัท ไฟเซอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดการอบรมวิชาการ ให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการให้ Pneumococcal vaccine ในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ” โดย เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ พุทธันบุตร จาก บริษัท ไฟเซอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของ โรคปอดอักเสบ และแนวทางการฉีด วัคซีนโรคปอดอักเสบ และป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือด จากเชื้อนิวโมคอคคัส (ชนิดคอนจูเกต 13 สายพันธุ์) โดยมีหัวหน้าแผนกต่างๆ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังในอบรมครั้งนี้ รวมทั้งมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องโรคปอดอักเสบ เพื่ออัพเดทข้อมูล ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับแนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบในผู้ใหญ่นี้ เพื่อสามารถให้บริการลูกค้า และผู้สนใจฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ

ซึ่งวัคซีนโรคปอดอักเสบ และป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือด จากเชื้อนิวโมคอคคัส (ชนิดคอนจูเกต 13 สายพันธุ์) นี้เป็นวัคซีนจำเป็นในผู้ใหญ่ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ มีความจำเป็นไม่น้อยไปกว่าการฉีดวัคซีนในวัยเด็ก เพราะเมื่ออายุมากขึ้น ระบบภูมิคุ้มกันต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพจะลดลง ทำให้ง่ายต่อการติดเชื้อ และมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนที่สูงขึ้น ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคก็เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ก็มีความจำเป็นที่ต้องฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันโรคเช่นเดียวกัน

พร้อมกันนี้ โรงพยาบาลลานนา ขอแนะนำให้กลุ่มเสี่ยง ผู้มีโรคประจำตัว และผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ อายุ 50 ปี ขึ้นไป ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป แนะนำให้ได้รับการฉีดทุกคน เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย #วัคซีนโรคปอดอักเสบ และป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือด จากเชื้อนิวโมคอคคัส (ชนิดคอนจูเกต 13 สายพันธุ์) ฉีดเข็มเดียว ราคา 2,750 บาท (รวมค่าแพทย์) ราคาโปรโมชั่นนี้ ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เคาน์เตอร์พยาบาลทุกจุดบริการ ทั้งโรงพยาบาลลานนา และ โรงพยาบาลลานนา 3
หรือโทรสอบถามได้ที่ แผนกเภสัชกรรม โทร. 052-134-777  หรือรายละเอียดทางเว็บไซต์ >> https://bit.ly/3AaP1vQ