เศรษฐกิจ » งานมหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ ประจำปี 2565

งานมหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ ประจำปี 2565

30 กรกฎาคม 2022
301   0

Spread the love

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้กำหนดจัดงานมหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่29-31กรกฎาคม 2565 ณ มีโชคพลาซ่า อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

โดยมีนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน มีนายอนุชา ยาอีด ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5จังหวัดสงขลากล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การบริโกคผลไม้อัตลักษณ์ภาคใต้รสชาติดี คุณภาพเยี่ยม ปลอดภัยได้มาตรฐานรวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ ไม่ว่าจะเป็น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง สละจำปาดะ และผลไม้อื่นๆอีกมากมาย

โดยในงานจะประกอบไปด้วยการจำหน่ายผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ของกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจากกรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่14 จังหวัดภาคใต้ การจำหน่ายทุเรียนคุณภาพจากแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เช่น ทุเรียนสะเด็ดน้ำ จังหวัดยะลาทุเรียนทรายขาว จังหวัดปัตตานี ทุเรียนบางนราจังหวัดนราธิวาส และอื่นๆ อีกมากมาย รวม 30
บูธ และพบกับกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆเช่น แข่งข้นกินผลไม้ จำหน่ายผลไม้ในราคาพิเศษ (นาทีทอง)