การศึกษา » ม.แม่โจ้ จัดอบรมมัคคุเทศก์ “สามเณรพาเที่ยว”

ม.แม่โจ้ จัดอบรมมัคคุเทศก์ “สามเณรพาเที่ยว”

22 พฤศจิกายน 2019
493   0

Spread the love

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562   ดร.อำนวย  ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสามเณรวัดพระพุทธบาทตากผ้า  โดยมี อาจารย์ชัช  พชรธรรมกุล รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณบดีคณะต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับ นายประวิทย์  ตัณฑ์ทวี ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 30 ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ลำพูน และทีมงาน ในการนำคณะสามเณรเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ

วัดพระบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เป็นวัดเก่าแก่ขึ้นชื่อของจังหวัดลำพูน มีนักท่องเที่ยวสนใจเข้าเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่องดังนั้น โครงการอบรมสามเณรวัดพระพุทธบาทตากผ้า  เป็นโครงการที่คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ ลำพูน จัดขึ้น เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการมัคคุเทศก์ให้กับสามเณร  จำนวน 30 รูป ในกิจกรรม “สามเณรพาเที่ยว  วันเดียวเที่ยวทั่ววัดพระบาทฯ”  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับสามเณรที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนในอนาคต.