เศรษฐกิจ » บสย.ร่วมบูธ BOT ภาคเหนือ เปิดศูนย์ “หมอหนี้เพื่อประชาชน” และ บสย. F.A. Center ในงาน FTI Expo 2022 เชียงใหม่ วันที่ 29 มิ.ย. – 3 ก.ค.นี้

บสย.ร่วมบูธ BOT ภาคเหนือ เปิดศูนย์ “หมอหนี้เพื่อประชาชน” และ บสย. F.A. Center ในงาน FTI Expo 2022 เชียงใหม่ วันที่ 29 มิ.ย. – 3 ก.ค.นี้

29 มิถุนายน 2022
296   0

Spread the love

บสย. ขานรับนโยบายรัฐบาลเปิดประเทศ ร่วมงาน FTI Expo 2022 Shaping the Future Industry โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระหว่าง วันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฏาคม 2565 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบูธ ธนาคารแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาฟรีหมอหนี้เพื่อประชาชนและศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs” (บสย. F.A. Center) โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Soft Loan extra  และ โครงการ บสย. SMEs สร้างชาติ (PGS9) วงเงิน 23,000 ล้านบาท

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการในงาน FTI Expo 2022 Shaping the Future Industry จัดโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานพันธมิตร ขานรับนโยบายรัฐบาลเปิดประเทศ โดยได้ร่วมบูธกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ  เปิดศูนย์หมอหนี้เพื่อประชาชนและศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs” (บสย. F.A. Center) บูธ P16 เพื่อให้คำปรึกษาทางการเงินและธุรกิจฟรี แก่ผู้ประกอบการ 11 คลัสเตอร์ และโครงการค้ำประกันสินเชื่อ ซึ่งมีวงเงินรองรับการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อนำมาใช้ในการขยายธุรกิจ เสริมสภาพคล่องทางการเงิน ได้แก่

1.โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Soft Loan Extra  เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มลูกหนี้เดิม ที่มีสินเชื่อคงค้างตาม... Soft Loan (พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 .. 2563)

2.โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. SMEs สร้างชาติ (PGS 9) ซึ่งขณะนี้มีวงเงินรองรับ 23,000 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ทุกกลุ่มธุรกิจที่ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน สามารถขอค้ำประกันสินเชื่อจาก บสย.

ทั้งนี้ ภายในงาน บสย. และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เตรียมร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เป็นคู่ความร่วมมือในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs เพื่อสนับสนุนการค้ำประกันสินเชื่อให้กับกลุ่มสมาชิกสภาอุตสาหกรรม เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งระบบสู่ความมั่นคงและยั่งยืน