สุขภาพ » สาธารณสุข จ.เชียงใหม่ งานป้องกันและควบคุมโรคฯ ร่วมกับโรงพยาบาลลานนา รณรงค์ค้นหากลุ่มเสี่ยงวัณโรค

สาธารณสุข จ.เชียงใหม่ งานป้องกันและควบคุมโรคฯ ร่วมกับโรงพยาบาลลานนา รณรงค์ค้นหากลุ่มเสี่ยงวัณโรค

23 มิถุนายน 2022
284   0

Spread the love

เปิดตัวการใช้แอฟฯ Application TB Self Screening (TBSS) หวังให้ประชาชนใช้ประเมินความเสี่ยงต่อการเป็น “วัณโรค” พร้อมรับใบนำตรวจเพิ่มเติม เข้ารักษาตามสิทธิ

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ และนางศิริหญิง ทิพศรีราช สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ได้เข้ามาที่โรงพยาบาลลานนา เพื่อแนะนำ และสร้างความเข้าใจแนวทางการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรค โดยใช้ Application TB Self Screening (TBSS) ซึ่งเป็นแอฟพลิเคชั่นใหม่ ใช้ในการประเมินความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรควัณโรคด้วยตัวเองง่ายๆ ผ่านการสแกน QR code โดยมี นางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด และนางอังคณา ปัจฉิม พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้าหน่วยงานป้องกันการติดเชื้อ โรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับ และรับฟังการชี้แจง ตลอดจนหารือเรื่องความร่วมมือกันในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล การใช้ประโยชน์จากแอฟพลิเคชั่นนี้ ในกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา 3 ซึ่งจะมีประโยชน์มากต่อผู้มีประวัติวัณโรคในครอบครัว ผู้มีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นวัณโรค ฯลฯ โดยโครงการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จะเริ่มใช้นำร่องในการดำเนินการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ก่อนจะขยายไปสู่อำเภออื่นๆ ในเร็วๆ นี้

ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “ วัณโรคเป็นหนึ่งในโรคที่คุ้นหูคนไทยมานาน แต่ก็ยังมีคนอีกมากที่ไม่ทราบว่า วัณโรคเป็นโรคติดต่อที่อันตราย และน่ากลัวมากแค่ไหน ซึ่งวัณโรคก็ไม่ใช่โรคใหม่ หรือน่ารังเกียจเพราะเป็นโรคท้องถิ่น ที่พบได้โดยทั่วไปในประเทศไทย และเป็นโรคที่ทุกคนไม่ว่าใคร ก็สามารถเป็นได้เหมือนกัน แต่ก็สามารถรักษาให้หายได้ หากรู้ตัวเร็ว และรับรักษาอย่างต่อเนื่อง ก็สามารถหายได้เช่นกัน ซึ่งปัญหาที่เราพบก็คือ ผู้ป่วยวัณโรคส่วนใหญ่มักไม่รู้ตัว หรือบางคนมีอาการ หรือความเสี่ยง แต่ไม่ยอมบอกข้อมูลกับแพทย์ ทำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษา จนแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้อื่น คนใกล้ตัว และชุมชนของตนเองได้ ”
ทางสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้พัฒนาแอฟพลิเคชั่น TB Self Screening (TBSS) เพื่อให้ประชาชน ผู้ป่วย หรือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรควัณโรค ได้ดาวน์โหลด เพื่อเข้าไปทำแบบประเมินตนเอง เพื่อเช็คอาการว่าเข้าข่ายต่อการเกิดโรคหรือไม่ ซึ่งหากมีความเสี่ยง ก็จะได้รับการตรวจคัดกรองเพิ่มเติมจากบุคลากรสาธารณสุข โดยแอฟพลิเคชั่นนี้ สามารถออกใบนำตรวจให้ท่าน สามารถไปตรวจยังโรงพยาบาลตามสิทธิ์การรักษาของท่านได้ เพียงแค่นำหลักฐานจากแอฟพลิเคชั่นไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่พยาบาล ก็สามารถเข้ารับการตรวจ และเข้าสู่ระบวนการรักษาต่อไป


โรงพยาบาลลานนา และ โรงพยาบาลลานนา 3 เป็นอีกหนึ่งสถานพยาบาลเอกชน ที่มีศักยภาพรองรับผู้ป่วยในโครงการประกันสังคมจำนวนมาก ขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมรณรงค์ให้ประชาชน และผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็น “วัณโรค” ได้เข้าใช้แอฟพลิเคชั่นนี้ เพื่อตรวจสอบตนเอง หากมีความเสี่ยง เช่น ไอเรื้อรังนาน 2 สัปดาห์ขึ้นไป อาจพบอาการอื่นเช่น น้ำหนักลด เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย มีไข้ ไอมีเลือดปน เจ็บหน้าอก หายใจขัด เหงื่อออกมากตอนกลางคืน หรือมีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นวัณโรค อย่าลืม !! ดาวน์โหลดแอฟฯ แล้วเช็คตัวเองกันด้วย และหากเข้าเกณฑ์แล้วควรเข้ามาตรวจซ้ำที่โรงพยาบาล และหากได้รับการรักษา ควรรับประทานยาจนครบ ผู้มีสิทธิประกันสังคมสามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้ตามปกติ  “ วัณโรคสามารถรักษาให้หายได้ หากวินิจฉัยพบเร็ว และได้รับการรักษาที่ถูกวิธี”