สังคม » “เกษตรกรสะเมิงรวมกลุ่มผลิตถั่วลิสงแปลงใหญ่สร้างรายได้งาม”

“เกษตรกรสะเมิงรวมกลุ่มผลิตถั่วลิสงแปลงใหญ่สร้างรายได้งาม”

21 มิถุนายน 2022
440   0

Spread the love

วันที่ 21มิถุนายน 2565นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยวถั่วลิสงแปลงใหญ่ ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิงจ.เชียงใหม่ โดยนางผุสดีวรรณ บุญเรือง เกษตรอำเภอสะเมิง พร้อมนางภาวนา โกมลนาค ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ นายจตุรงค์ ตาทิพย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ

อำเภอสะเมิงมีพื้นที่ปลูกถั่วลิสง 1,700ไร่ เกษตรกรจำนวนขับเคลื่อนดำเนินการส่งเสริมตามระบบแปลงใหญ่ 1แปลง และได้รับสนับสนุนงบประมานจากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ นำมาทำลานตากผลผลิต โรงแปรรูปผลิต

ส่วนการผลิตถั่วลิสงอำเภอสะเมิงปัจจุบันอยู่ระหว่างเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยมีผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 1,500 กิโลกรัมต่อไร่ ดังนายอ้าย จันทร์ไชยชนะ ปลูกถั่วเหลืองประมาณ 4ไร่ครึ่ง พันธุ์ที่ปลูกคือพันธุ์กาฬาสินธุ์ 2 ช่วงนี้ผลผลิตราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ12-14 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนการเก็บเกี่ยวนั้นเกษตรกรบางส่วนยังคงใช้วิธีการลงแขกอยู่ ซึ่งเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ยังแนะนำให้เกษตรกรไถกลบในแปลงเพราะรากถั่วจะมีเชื้อไรโซเบียม ซึ่งสามารถช่วยตรึงไนโตรเจนลดต้นทุนการผลิตเรื่องการใช้ปุ๋ยในการปลูกข้าวของเกษตรกรในฤดูกาลต่อไป