สังคม » ปปส. ภาค 5 ชวนชาวไทยใส่เสื้อสีขาว แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน นี้

ปปส. ภาค 5 ชวนชาวไทยใส่เสื้อสีขาว แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน นี้

21 มิถุนายน 2022
223   0

Spread the love

ผู้อำนวยการ ปปส. ภาค 5 ชวนชาวไทยใส่เสื้อสีขาว แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน นี้ พร้อมเชิญชวนบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย ตามโครงการ “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

วันนี้ (21 มิ.ย. 65) นายไกรเลิศ ดาวเรือง ผู้อำนวยการ ปปส. ภาค 5 ร่วมให้สัมภาษณ์ประเด็นการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565 ในรายการ NBT North รวมใจ.. คนไทยไม่ทิ้งกัน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

นายไกรเลิศ ดาวเรือง ผู้อำนวยการ ปปส. ภาค 5 กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติ มีมติเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2530 กำหนดให้ วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน

วันต่อต้านยาเสพติดโลก จึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ผ่านสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ให้ตระหนักความสำคัญเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกฯ ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติด ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ อาทิ การควบคุมยาเสพติด พืชเสพติด การตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด การลงโทษผู้กระทำความผิดและผู้ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เช่น การรับจ้างเปิดบัญชี เป็นต้น โดยในปี 2565 นี้ อยู่ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง พ้นภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน”

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการเลือด ตามโครงการ “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยสามารถบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และโรงพยาบาลต่าง ๆ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2565 นี้

ทั้งนี้ นายไกรเลิศ ดาวเรือง ผู้อำนวยการ ปปส. ภาค 5 ได้กล่าวเชิญชวนชาวไทยทุกคนร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดด้วยการสวมใส่เสื้อสีขาว ในวันที่ 26 มิถุนายน นี้ พร้อมตั้งปณิธานให้ตนเองและครอบครัวห่างไกลยาเสพติด