Event » เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ขอเชิญชวนทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมบริจาคโลหิต 1 คนให้ หลายคนรับ (ครั้งที่ 7) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ขอเชิญชวนทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมบริจาคโลหิต 1 คนให้ หลายคนรับ (ครั้งที่ 7) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

14 มิถุนายน 2022
364   0

Spread the love

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ 1 คนให้ หลายคนรับ (ครั้งที่ 7)” ขึ้น เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองในระบบของสภากาชาดไทย ตลอดจนใช้สำหรับผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน อีกทั้งเป็นกิจกรรมทำความดีิต่อเนื่องตลอดทั้งเดือน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมบริจาคโลหิตที่มีอายุระหว่าง 17 – 60 ปี น้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป สามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าพื้นที่ สำหรับผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิต)

และสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการนั่งรถชมสัตว์ ต้องทำการจองเข้าชมกิจกรรมนั่งรถชมสัตว์ผ่านช่องทางออนไลน์ล่วงหน้าเท่านั้น ทั้งนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน SHA Plus จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2564 จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นักท่องเที่ยวสามารถมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยในการเข้าใช้บริการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari หรือ Line OA : @nightsafari หรือ IG และ Tiktok : chiangmainightsafari หรือ โทร. 053 – 999000