สุขภาพ » โรงพยาบาลลานนา ต้อนรับแจกันดอกไม้ประทาน

โรงพยาบาลลานนา ต้อนรับแจกันดอกไม้ประทาน

13 มิถุนายน 2022
369   0

Spread the love

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ โรงพยาบาลลานนา
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ โปรดฯ ให้นายศุกร์พโชค ประทุมมาศ มหาดเล็กประจำพระองค์ อัญเชิญแจกันดอกไม้ประทาน และสิ่งของเยี่ยมไข้ แก่นางดวงดาว ปันทะรส ณ หอผู้ป่วย อาคาร B โรงพยาบาลลานนา โดยมี นพ.อภินันท์ ตันติวุฒิ อายุรแพทย์ และ นางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนก สื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับ