เศรษฐกิจ » เชียงใหม่เปิดเมือง จัดงาน FTI Expo 2022 ขายสินค้าอุตสาหกรรมทั่วไทย คาดเงินสะพัดพันล้านบาท

เชียงใหม่เปิดเมือง จัดงาน FTI Expo 2022 ขายสินค้าอุตสาหกรรมทั่วไทย คาดเงินสะพัดพันล้านบาท

11 มิถุนายน 2022
384   0

Spread the love

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน FTI Expo 2022 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตอบรับเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 พร้อมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจากหลายกระทรวงร่วมเดินทางมาบรรยายพิเศษตลอดช่วงการจัดงานดังกล่าว


นายประจญ กล่าวว่า ​ในนามของจังหวัดเชียงใหม่มีความรู้ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยไลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่จัดงาน FTI Expo 2022 ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีของชาวจังหวัดเชียงใหม่ที่จะได้เปิดเมืองต้อนรับนักธุรกิจและนักลงทุนที่จะมาร่วมในงานนี้จากทั่วประเทศภายหลังจากสถานการณ์วิกฤตจากไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลงไป ซึ่ง​จังหวัดเชียงใหม่กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาไว้ว่า “นครแห่งชีวิตและความ มั่งคั่ง” กล่าวคือการเป็นเมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก พร้อมกับเป็นประตูการค้าการลงทุนสู่สากล โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และอัตลักษณ์ของล้านนาในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่ ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน ก็ได้จัดงาน Lanna Expo 2022 ซึ่งเป็นงานประจำปีที่เราได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยนำเอาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มาจัดแสดงควบคู่ไปพร้อมกันภายในงาน FTI Expo 2022 เพื่อเป็นแรงหนุนเสริมให้งานมีความยิ่งใหญ่มากขึ้น รวมทั้งจะเป็นการเชื่อมโยงนำธุรกิจในระดับภูมิภาคไปสู่ระดับสากลในคราวเดียวกันด้วย


“​ดังนั้นจึงเชื่อว่างาน FTI Expo 2022 ที่จะจัดขึ้น จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในการนำเอาศักยภาพและความโดดเด่นทางด้านอุตสาหกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติมาแสดงให้กับประชาชน และผู้ที่สนใจในจังหวัดเชียงใหม่ได้รับชม ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีในการเปิดเมืองเชียงใหม่อีกครั้งหลังวิกฤติการณ์ผ่านพ้น ให้เกิดการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจการลงทุนที่จะเป็นฐานการผลิตที่สำคัญให้กับจังหวัดเชียงใหม่ในการสร้างงานสร้างรายได้ในอนาคต” นายประจญ กล่าว


ส่วนนายเกรียงไกร กล่าวว่า ภาคอุตสาหกรรมของไทยเจอความท้าทายมากมาย ทั้งปัญหาโควิด-19 ราคาน้ำมันดีเซลลอยตัว ภาวะเงินเฟ้อ การดิสรัปชั่นด้านความรู้ของเทคโนโลยีใหม่ หนี้สินครัวเรือนสูงขึ้น กำลังซื้อลดลง ประกอบกับการเกิดสงครามระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครน ภายใต้ความขัดแย้งและโลกที่เปลี่ยนแปลงไป วันนี้มีการแบ่งขั้วชัดเจน และใครจะอยู่รอดได้ สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมไทยอย่างมาก และนับเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในการพาอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตไปได้ และจากปัญหาความเปราะบางของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ผ่านมาที่ต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวจากต่างประเทศและการส่งออกของภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก ปัญหาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่ใน ขณะเดียวกัน เรายังมีภาคการผลิตที่ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคส่งออกซึ่งเติบโตได้ดีในช่วงที่ผ่านมา เห็นได้จาก GDP ของไทยในปี 2564 ปรับตัวดีขึ้นจากติดลบ 6.1 ในปี 2563 เป็นบวก 1.6 ในปี 2564 และคาดว่าในปี 2565 จะเติบโตถึง 5-10% จากปีที่ผ่านมาที่การส่งออกทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ อย่างไรก็ตามยังมีความท้าทายเกี่ยวกับโครงสร้างของอุตสาหกรรมไทยที่ถูกขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมกลุ่มเดิมๆ กระจุกตัวเพียงไม่กี่กลุ่ม ขาดความยั่งยืนและไม่เกิดมูลค่าเพิ่มสุทธิที่แท้จริงให้แก่ประเทศ ดังนั้น จึงจำเป็นต้อง “ปฏิรูป” โครงสร้างอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เกิดความยั่งยืนมากขึ้นและเป็นแนวทางการเติบโตที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์ (inclusive growth) เป็นประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจของไทยอย่างแท้จริง ซึ่งนอกจากจะเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ตามแนวทาง New S Curve แล้ว ยังต้องเน้นการปฏิรูปเกษตรอุตสาหกรรมตามความต้องการของตลาดด้วยแนวคิดของ Smart Agricultural Industry (SAI) ด้วย ทั้งหมดนี้คือที่มาของแนวคิด “strengthen Thai industry for stronger Thailand : การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมเพื่อประเทศไทยที่แข็งแกร่งกว่าเดิม” ดังนั้น สภาอุตสาหกรรมฯ ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน หรือ ONE F.T.I. มีเป้าหมายร่วมกันที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วย One Vision, One Goal and One Team


งาน FTI Expo 2022 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Shaping the Future Industry for Stronger Thailand I ฉากทัศน์ใหม่อุตสาหกรรมไทยสู่อนาคต เพื่อประเทศไทยที่แข็งแกร่งกว่าเดิม นับเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญของภาคอุตสาหกรรมไทยและองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษา ทั้งด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรม การค้าและการท่องเที่ยว เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย มุ่งเน้นการแสดงศักยภาพ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคปกติใหม่ (New Normal) รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั่วโลก เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนของภาคธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแสดงศักยภาพและยกระดับความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายในระดับประเทศภายใต้แนวคิด BCG Economy Model ซึ่งจะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต รวมทั้งเพื่อสร้างโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ไทย การค้าการลงทุนให้เชื่อมโยงสู่ระดับสากลอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคเพื่อให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกภาคส่วนของประเทศให้สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจต่อไปได้แบบ Next Normal โดยคาดว่าจะสร้างโอกาสทางการค้าและเกิดเงินทุนหมุนเวียนภายในงานไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท


นายเกรียงไกร กล่าวทิ้งท้ายว่า วันนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อม รวมถึงความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่พร้อมใจกันจัดงานใหญ่ FTI Expo 2022 ระดับชาติ เพื่อสร้างจุดเปลี่ยนให้วงการอุตสาหกรรมไทยก้าวต่อไปได้อย่างยั่งยืน และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ประเทศแข็งแกร่งกว่าเดิม
ด้านนายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในงานนี้จะชูแนวคิด BCG Economy Model หรือ Bio-Circular-Green Economy ที่ถือเป็นวาระแห่งชาติ และเป็นนโยบายสำคัญของการดำเนินการของภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและยั่งยืนในระยะยาว การนำ BCG Economy Model เข้ามาขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ เป็นสิ่งที่ประเทศไทยเราทำได้และมีความได้เปรียบ โดยเฉพาะด้าน Bio Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพเนื่องจากไทยมีทรัพยากร มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นจุดที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้
สภาอุตสาหกรรมฯ ได้ร่วมผลักดันและดำเนินงานตามนโยบาย BCG ของประเทศ ภายใต้ 3 กลยุทธ์ คือ 1) การพัฒนาโมเดล BCG และการขยายผล 2) การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ และ 3) การพัฒนามาตรฐานและการสนับสนุนด้านนโยบาย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ (Bio-Circular-Green Economy) ไปพร้อมกัน โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้เติบโต เกิดธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรให้น้อยลง และลดมลพิษและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เกิดเป็นรูปธรรม


สำหรับไฮไลท์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในงานว่าบนพื้นที่ของการจัดงาน FTI EXPO 2022 กว่า 30,000 ตารางเมตร จะมีการนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำหน้า สินค้าและบริการที่ทันสมัยของบริษัทชั้นนำระดับประเทศ รวมทั้งเป็นเวทีเปิดกว้างในการแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมไทยทีหลากหลายครบวงจร อาทิ CP Group ร่วมทรานสฟอร์มอุตสาหกรรมไทย ภายใต้แนวคิด Marking Today better Tomorrow ผ่าน Showcase โมเดลธุรกิจเพื่อความยั่งยืน, บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) นำยานยนต์ไฟฟ้า นวัตกรรมแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน และสถานีอัดประจุไฟฟ้าเทคโนโลยี Ultra Fast Charge ที่ใช้เวลาชาร์จเพียง 15 นาทีมาจัดแสดง, กลุ่มปตท. โชว์ศักยภาพและความก้าวหน้าของธุรกิจด้านยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร, RV Connex นำเสนอความก้าวหน้าสู่อนาคตของอากาศยานไร้คนขับ และโดรนอเนกประสงค์, SCG นำทัพนวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชัน รักษ์โลกมาจัดแสดง, บริษัท ซันสวีท จำกัด ร่วมโชว์นวัตกรรมด้านเกษตรอุตสาหกรรม อาทิ นวัตกรรม การวัดความชื้นในดิน การใช้ข้อมูลจากดาวเทียม ฯลฯ และหัวเว่ย (ประเทศไทย) นำเทคโนโลยี และโซลูชั่น ด้านอุตสาหกรรม อาทิ Digital Transformation, Smart Retail, โซลูชันด้าน SeaPort, Mining ฯลฯ มาจัดแสดง
และพลาดไม่ได้กับ FTI FUTURE FORUM เวทีที่รวมสุดยอดซีอีโอชั้นนำของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มาร่วมแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายการขับเคลื่อนไทยสู่อนาคตในหัวข้อต่างๆ อาทิ พลิกโฉมอุตสาหกรรมไทย สู่การค้าแห่งอนาคต โดยคุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, ก้าวใหม่อุตสาหกรรมไทย ในยุค New Normal โดยคุณสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม, ความท้าทาย COP26 กับบริบทการใช้พลังงานของประเทศไทย โดยคุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน, Shaping Energy Industry and Beyond for Sustainable Future โดยคุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), Shaping 5G Industry Transition Towards Digital and Green Energy โดย ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น”


ด้านนายอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เชียงใหม่วางแผนพัฒนาจังหวัดระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ที่มีเป้าหมายเพื่อให้เชียงใหม่เป็นเมืองแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง เศรษฐกิจดี ประชากรอยู่ดีกินดี และสิ่งแวดล้อมดี โดยมองยุทธศาสตร์การพัฒนาใน 3 ประเด็น คือ การท่องเที่ยวที่เพิ่มมูลค่าสามารถปรับเข้ากับสถานการณ์ได้ การเกษตรที่แม่นยำใช้ระบบดิจิทัลบนพื้นฐาน BCG และการค้าการลงทุนบนพื้นฐานของนวัตกรรมและความยั่งยืน ซึ่งการจัดงานใหญ่อย่าง FTI EXPO 2022 ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ได้เตรียมความพร้อมเปิดเมืองเพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานนี้ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนั้นแล้ว ผู้ประกอบการในภูมิภาค 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้ร่วมกันเตรียมจัดงานนี้เพื่อแสดงพลังของภาคธุรกิจและการผลิตที่ทำให้ประเทศยังคงเดินหน้าต่อไปได้


ในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาถือเป็นโอกาสของเชียงใหม่ในการจัดระเบียบ เตรียมความพร้อมของการจัดงาน การประสานกับหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ เพื่อความสมบูรณ์พร้อมในทุกด้าน ทั้งด้านสถานที่ โรงแรมที่พัก ระบบสาธารณูปโภค มาตรการป้องกันโควิด-19 ระบบโลจิกติกส์ การบริการรถรับ-ส่งภายในงาน การปฐมพยาบาล การรักษาความปลอดภัย การบริการต้อนรับ ร้านค้า ร้านอาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการดูแลต้อนรับและอำนวยความสะดวกผู้เข้าชมงาน ยิ่งไปกว่านั้นงาน FTI Expo 2022 ยังได้รับมาตรฐาน Safe Travel ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพระดับโลก, มาตรฐาน SHA ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสำหรับกิจการด้านการท่องเที่ยว และเป็นการจัดงานที่มีการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายของประเทศในการมุ่งสู่การเป็น Carbon Neutrality และ Net Zero อีกทั้งภายในงาน FTI Expo 2022 ได้นำแนวคิด PackBack มาใช้ในการนำบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วที่เกิดขึ้นภายในงาน กลับไปเป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนอย่างยั่งยืน นอกจากนั้นแล้ว สภาอุตสาหกรรมฯ ยังร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดเตรียมที่พักและบริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่เดินทางไปร่วมงานนี้ ด้วยราคาพิเศษ!! โดยสามารถดูรายละเอียดโรงแรม ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยวได้บนเว็บไซต์ www.FTIEXPO.COM”