เศรษฐกิจ » บสย. รับรางวัล TQC การบริหารสู่ความเป็นเลิศ โดดเด่นด้านพัฒนา – ยกระดับองค์กร

บสย. รับรางวัล TQC การบริหารสู่ความเป็นเลิศ โดดเด่นด้านพัฒนา – ยกระดับองค์กร

19 พฤษภาคม 2022
386   0

Spread the love

บสย. ประกาศศักยภาพ รับรางวัล TQCการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class : TQC 2021 โดดเด่นด้านการพัฒนา-ยกระดับองค์กร ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564พร้อมเดินหน้าพัฒนาและยกระดับมาตรฐานองค์กรสู่การเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเงินทุนและโอกาสทางธุรกิจแห่งชาติให้กับผู้ประกอบการ SMEs เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า บสย. ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class : TQC 2021 โดดเด่นด้านการพัฒนา-ยกระดับองค์กร ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 โดยมี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2564 (Thailand Quality Award : TQA) พร้อมด้วย นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  ผศ.ดร.อธิศานต์ วายุภาพ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และคณะผู้บริหารบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัล จัดโดยกระทรวงอุตหกรรม โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ ฯ  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) คือรางวัลอันทรงเกียรติที่สะท้อนความมุ่งมั่น ทุ่มเทด้านการพัฒนาและยกระดับองค์กรอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 30 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งองค์กร จนเป็นที่ประจักษ์ ด้วยผลดำเนินงาน ยอดค้ำประกันสินเชื่อ ก้าวกระโดดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 245,000 ล้านบาท

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2565 บสย.ได้เพิ่มความเข้มข้น ยกระดับมาตรฐานให้ดีขึ้น ด้วย 2 บทบาทสำคัญ คือ บทบาท Credit Enhancer และบทบาท Financial Advisor ให้คำปรึกษา และเป็นหมอหนี้ แก้หนี้ให้ผู้ประกอบการ SMEs  ภายใต้แผนงานSTP คือ 1. Segmentation การแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs 2. Target กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่มีปัญหาด้านหลักทรัพย์ค้ำประกัน และต้องการหนังสือค้ำประกันของ บสย. สำหรับประกอบการกู้เงินกับสถาบันการเงิน และ 3. Position ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา

นอกจากนี้ยังได้นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA มาใช้ในการวางแนวทางการบริหารจัดการองค์กร เพื่อตอบโจทย์ทุกมิติ ได้แก่ การ Transformation โดยทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ การวางยุทธศาสตร์ใหม่ ๆ มุ่งเน้นการทำ Digital Transformation การปรับสัดส่วนโครงสร้างองค์กร    ทั้ง Front  Middle และ Back การพัฒนา Core Competency ทั้งองค์กรและบุคลากร การพัฒนากระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ SMEs ทุกมิติ และการพัฒนาองค์กรต่อเนื่องทั้ง 4 P’s ได้แก่  

1. Process ที่เน้นกระบวนการ Automation เพื่อให้ได้ Data จากการบริการมาเชื่อมโยง

2. Product การออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ตอบโจทย์ Pain Point ของลูกค้าโดยทำ VOC และ VOS และ Data ที่ได้จากการบริการมาปรับปรุง

3. People เน้นสร้างนวัตกรรมอค์กรด้วย Culture ที่เรียกว่า TCG Fast & First รวดเร็ว รอบคอบ เป็นที่หนึ่งในใจ SMEs โดยการReskill Upskill บุคคลากร

4. Platform การสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน Digital เพื่อเป็น Gateway ให้ SMEs เข้าสู่ระบบของสถาบันการเงินได้ง่ายขึ้น

ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา บสย. ยึดหลักการทำงานสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า โดยรางวัลอันทรงเกียรตินี้ จะตอกย้ำความมั่นใจให้กับคู่ค้า พันธมิตร และ Stakeholder พร้อมก้าวไปข้างหน้ากับ บสย. เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “การเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเงินทุนและโอกาสทางธุรกิจแห่งชาติให้กับ ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน”  

“ในฐานะผู้นำองค์กร ผมมีความภาคภูมิใจ ในความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกท่าน และจะร่วมผลักดันองค์กรเพื่อขับเคลื่อน บสย. ให้ก้าวไปข้างหน้าเพื่อช่วยผู้ประกอบการ SMEs ด้วยแนวคิด TCG Fast & First รวดเร็ว รอบคอบ เป็นที่หนึ่งในใจ SMEs ถือเป็นเกียรติประวัติสูงสุดกับการได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้” ผู้บริหารกล่าว