สังคม » วีพีเอ็นฯ มอบเงินจัดสรรให้กับชุมชน อำเภอดอยสะเก็ด ภายใต้โครงการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรฯ

วีพีเอ็นฯ มอบเงินจัดสรรให้กับชุมชน อำเภอดอยสะเก็ด ภายใต้โครงการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรฯ

28 เมษายน 2022
505   0

Spread the love

โครงการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนรอบศูนย์จัดการขยะฯ ของ อบจ.เชียงใหม่ครั้งสุดท้าย ก่อนหมดสัญญา และแถลงคู่สัญญาใหม่บ.เชียงใหม่ เวสท์ ทู เอ็นเนอร์จีฯคู่สัญญาที่จะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ผช.ผจก.วีพีเอ็นฯเผยยอดจัดสรรเงินจากค่าดำเนินการเข้ากองทุน 19 ครั้งเป็นเงินรวมกว่า 4.45 ล้านบาทให้ชุมชนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่ตามความต้องการของชุมชน

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ศูนย์จัดการขยะแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ บ้านป่าตึงน้อยหมู่ 1 .ป่าป้อง.ดอยสะเก็ด .เชียงใหม่ นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานในการประชุมและพิธีมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนรอบโครงการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร อดีตนายอำเภอแม่ริม ในฐานะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทวีพีเอ็นคอลเล็กชั่นส์ จำกัด นายพจนารถ ศรียารัณย์ อดีตส.อบจ.เชียงใหม่ ผช.กก.ผจก.บริษัทวีพีเอ็นฯ นายไกรศักดิ์ จันทรสุกรี ผู้จัดการศูนย์จัดการขยะแบบครบวงจรฯ และนายชัยณรงค์ อุ่นต๊ะ ผู้ช่วยผู้จัดการพลังงานหมุนเวียน บริษัทเชียงใหม่ เวสท์ ทู เอ็นเนอร์จี จำกัด พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง และผู้นำหมู่บ้านที่อยู่รอบโครงการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด กล่าวว่า ในวันนี้เป็นการมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ของอบจ.เชียงใหม่ ซึ่งก่อนที่จะรับมอบเงินก็อยากให้ผู้นำชุมชนแต่ละแห่งเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะให้กับทางบริษัทฯ ซึ่งครั้งนี้ทราบว่าเป็นรอบสุดท้ายของบริษัทวีพีเอ็นคอลเล็กชั่นส์ จำกัดที่เป็นคู่สัญญาของอบจ.เชียงใหม่ในการจัดการขยะที่สิ้นสุดเมื่อเดือนม.. โดยทางอบจ.เชียงใหม่จะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะขึ้นมาทดแทนแบบเดิม

นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร ผช.กรรมการผู้จัดการบริษัท วีพีเอ็น คอลเล็กชั่นส์ จำกัดกล่าวว่า การมอบเงินสิทธิประโยชน์ในกองทุนพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการฯที่บริษัทวีพีเอ็นฯได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เข้ามาดำเนินการเป็นคู่สัญญากับอบจ.เชียงใหม่ โดยจำแนกสัดส่วนผลประโยชน์จากค่าจ้างที่ได้รับมาจัดสรรให้กับชุมชนครั้งนี้เป็นรอบสุดท้ายเป็นครั้งที่ 19 รอบเดือนต..-..64 และม..65 รวม 4 เดือน เป็นวงเงินรวม 858,551.82 บาทและรวมยอดทั้งหมด 19 ครั้งที่จัดสรรให้ชุมชนโดยรอบเป็นเงิน 4,458,680 บาท

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน ..65 เป็นต้นมาทางบริษัทเชียงใหม่ เวสท์ ทู เอ็นเนอร์จี จำกัด ได้ลงนามในสัญญากับอบจ.เชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินการจัดการขยะแทนบริษัทวีพีเอ็นฯ ซึ่งจะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะโดยจะใช้เวลาประมาณ 280 วันในการปรับแบบและเสนอให้อบจ.เชียงใหม่ หลังจากนั้นก็จะใช้เวลาก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯขนาดไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานขยะแห่งนี้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและอาจจะเป็นแห่งแรกในประเทศด้วย

ด้านนายชัยณรงค์ อุ่นต๊ะ ผช.ผจก.พลังงานหมุนเวียน .เชียงใหม่เวสท์ ทู เอ็นเนอร์จี กล่าวว่า การได้ลงนามในสัญญากับอบจ.เมื่อ 17 ..65 และเริ่มเข้ามาบริหารจัดการขยะเมื่อ 1 ..65 โดยการดำเนินการระยะแรกจะเป็นการปรับปรุงการบริหารจัดการขยะเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณขยะได้วันละ 250 ตัน ซึ่งมีการปรับปรุงไลน์คัดแยกขยะให้ได้ 35 ตันต่อชั่วโมง ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วร้อยละ 60 คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการถึงสิ้นเดือนมิ..65

นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการปรับปรุงงานฝังกลบซึ่งดำเนินการไปแล้วร้อยละ 50 งานจัดทำแบบที่ยื่นเสนออบจ.เชียงใหม่โดยทางบริษัทได้ว่าจ้างบริษัทวิศวกรรมประเมินและออกแบบเพื่อนำเสนออบจ.ต่อไปคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จในเดือนก..และคาดว่าภายในสิ้นปีนี้อบจ.เชียงใหม่จะพิจารณาแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ประมาณเดือนต..2566 โดยใช้เวลาในการดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าประมาณ 2 ปี