เศรษฐกิจ » มช. ร่วมมือผู้ประกอบการ จัดงาน “แพร่ เฟอร์นิเจอร์ ซิตี้ 2019” ยกระดับคุณภาพเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือนไม้สัก

มช. ร่วมมือผู้ประกอบการ จัดงาน “แพร่ เฟอร์นิเจอร์ ซิตี้ 2019” ยกระดับคุณภาพเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือนไม้สัก

21 พฤศจิกายน 2019
941   0

Spread the love

วิทยาลัยนานาชาติ นวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือผู้ประกอบการจังหวัดแพร่ จัดงาน “แพร่ เฟอร์นิเจอร์ ซิตี้ 2019” ยกระดับคุณภาพ ราคา ให้เฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือนไม้สัก

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “แพร่ เฟอร์นิเจอร์ ซิตี้ 2019” ตามโครงการพัฒนาเมืองเฟอร์นิเจอร์ มีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมเป็นจำนวนมากที่ ลานนาฬิกา One Nimman ถนนนิมมานเหมินทร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก จังหวัดแพร่ เป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาจากท้องถิ่นที่สืบทอดมายาวนานกว่าร้อยปี จึงเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดที่รู้จักโดยทั่วไป ปัจจุบันจังหวัดแพร่มีโรงงานอุตสาหกรรมไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน กว่า 1,300 แห่ง และมีเงินลงทุนรวมกว่า 1,200 ล้านบาท แต่จังหวัดแพร่พบกับปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ทำให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบไม้ ขาดแคลนแรงงานในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก เนื่องจากแรงงานในอุตสาหกรรมไม้มีอาชีพเป็นเกษตรกร ปัญหาแรงงานขาดทักษะงานไม้ชั้นสูง ทำให้ชิ้นงานขาดความประณีต และไม่สามารถทำราคาสูงได้ วิทยาลัยนานาชาติ นวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน นำเทคโนโลยีชั้นสูง และนวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งเทคนิคด้านการตลาดสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายให้มีความหลากหลาย ตามความต้องการของผู้ซื้อและตลาด ให้เฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือนไม้สักของจังหวัดแพร่ มีความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านคุณภาพและราคามากขึ้น พร้อมที่จะก้าวสู่ตลาดในระดับประเทศ และต่างประเทศต่อไป

สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าชมและซื้อสินค้าต่างๆ จากผู้ประกอบการจากจังหวัดแพร่กว่า 20 ราย ภายในงาน “แพร่ เฟอร์นิเจอร์ ซิตี้ 2019” ได้ที่ วันนิมมาน ถนนนิมมานเหมินทร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 22.00 น. ระหว่างวันที่ 20 – 26 พฤศจิกายนนี้