สังคม » การประชุมเชิงปฏิบัติการ“ส่งเสริมการใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองเชิงพื้นที่ แบบมีส่วนร่วม”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ“ส่งเสริมการใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองเชิงพื้นที่ แบบมีส่วนร่วม”

12 เมษายน 2022
449   0

Spread the love

ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองมลพิษที่กำลังคุกคามสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ภัยร้ายต่อทุกลมหายใจ ปัญหาเหล่านี้สามารถป้องกัน และแก้ไขให้บรรเทาลงได้ด้วย เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดอนาคตลมหายใจของเรา และลูกหลาน แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมการใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อบริหารจัดการไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองเชิงพื้นที่ แบบมีส่วนร่วม

เรียนรู้ระบบติดตามสถานการณ์ไฟป่า และหมอกควัน
อัพเดทเทคโนโลยีดาวเทียมเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการไฟป่า หมอกควัน จากดาวเทียม
ทดลองระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการไฟป่า หมอกควัน แบบมีส่วนร่วม ลงทะเบียนประชุมออนไลน์ผ่านทาง ZOOM ฟรีได้ที่ https://forms.gle/4j8d2ndXTQHhjAy87  และสามารถรับชมผ่านทาง Facebook : GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ทั้งนี้ สามารถเลือกลงทะเบียนตามวัน และเวลาข้างต้นที่ท่านสะดวก ครั้งที่ 1 วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.00  – 16.00 .  (กลุ่มจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย และลำพูน) ห้อง จามจุรี 2 เดอะ แกรนด์จามจุรี รีสอร์ทลำพูน จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2 วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 .  (กลุ่มจังหวัดลำปาง แพร่ พะเยา และน่าน) ห้องเบญจรงค์ โรงแรม เวียงลคอร จังหวัดลำปาง  ครั้งที่ 3 ที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00  – 16.00 .  (กลุ่มจังหวัดตาก สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์) ห้องอยุธยา โรงแรม ท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4 วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 .  (กลุ่มจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร อุทัยธานี และพิจิตร) ห้องประชุมเยาวมาลย์ โรงแรม ชากังราว ริเวอร์วิว จังหวัดกำแพงเพชร