สุขภาพ » โรงพยาบาลลานนา แจ้งให้บริการ ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล

โรงพยาบาลลานนา แจ้งให้บริการ ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล

9 เมษายน 2022
753   0

Spread the love

นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา แจ้งข่าวว่า จากที่ในปัจจุบันนี้ มีผู้มารับบริการตรวจโควิด-19 ที่โรงพยาบาลลานนา ในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ผู้มารับบริการส่วนใหญ่จะต้องการใช้ใบรับรองแพทย์ เพื่อประกอบการทำธุรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลางาน เบิกประกัน ฯลฯ

โรงพยาบาลลานนา จึงได้พัฒนาระบบออกใบรับรองแพทย์ โดยใช้ระบบ IT เข้ามาช่วย ให้สามารถออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัลอัตโนมัติได้เลย หลังจากการตรวจ PCR พบเชื้อโควิด-19 หรือ ลงทะเบียนผู้ป่วยในระบบผู้ป่วยโควิด-19 ของโรงพยาบาลลานนา เรียบร้อยแล้ว เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ ทำงานบริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น ซึ่งระบบการออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัลนี้ จะช่วยลดการใช้กระดาษ ลดขั้นตอนเข้ามาติดต่อขอรับในโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง และลดภาระงานในการทำงานด้านเอกสาร ของเจ้าหน้าที่ลงเป็นอย่างมาก


โรงพยาบาลลานนา จึงขอแจ้งผู้เข้าตรวจ PCR โควิด-19 , ผู้ป่วยนอน ในโรงพยาบาลลานนา ,ผู้เข้าพักกักตัว Hotel Isolation ,ผู้รายงานตัว รับยาแล้วกักตัวที่บ้าน ณ โรงพยาบาลลานนา ตั้งแต่ วันที่ 16 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

ขณะนี้ ท่านสามารถตรวจสอบผลการตรวจโควิด-19 และปรินต์ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล เพื่อใช้งานได้แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาติดต่อในโรงพยาบาลลานนา ซึ่งการตรวจสอบผลการตรวจโควิด-19 และระบบการออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัลนี้ จะสามารถทำการด้วยตนเอง ผ่านทางมือถือ หรือเข้าระบบได้ทางหน้าเว็บไซค์ โรงพยาบาลลานนา www.lanna-hospital.com ซึ่งโรงพยาบาลลานนา ขอรับรองว่า การออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัลนี้ เป็นใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ออกให้อัตโนมัติ โดยโรงพยาบาลลานนา สามารถนำไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน นพ.ดุสิต ศรีสกุล กล่าว