กีฬา » Green Season Lanna Trail Season 2 ที่สนามห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่

Green Season Lanna Trail Season 2 ที่สนามห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่

9 เมษายน 2022
640   0

Spread the love

วันเสาร์ ที่ 9 เมษายน 2565 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ( เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน ) โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน ซึ่งครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานพิธีเปิดงาน Green Season Lanna Trail Season 2 ณ ลานกิจกรรม สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า

ทั้งนี้ กิจกรรมหลักที่ 6 กิจกรรม Lanna Trail 4 จังหวัด ซึ่งภายใต้โครงการท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถีล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การจัดกิจกรรมดังกล่าว กำหนดจัดการแข่งขัน 4 สนาม 4 จังหวัด โดยสนามแรกเริ่มต้นที่ผาหอบ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง , สนามที่ 2 แม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน , สนามที่ 3 แม่สะป๊วด อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และสุดท้ายสนามที่ 4 ห้วยตึงเฒ่า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

โดยได้กำหนดการแข่งขันออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ประเภทล่นเอาม่วน (วิ่งแบบสนุกสนาม) ชาย และหญิง ระยะทาง 15 กิโลเมตร และประเภทล่นเอามันส์ ชาย และหญิง ระยะทาง 30 กิโลเมตร โดยการจัดงานแข่งขัน Green Season Lanna Trail Season 2 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้รู้จักและเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและเกิดการกระจายรายได้แก่ชุมชนท่องเที่ยวต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามภาพบรรยากาศการจัดงานได้ที่ https://www.facebook.com/GreenSeasonLannaTrail