การศึกษา » มช. ติดอันดับโลกจำนวน 10 สาขา มากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ ใน QS World University Rankings by Subject 2022

มช. ติดอันดับโลกจำนวน 10 สาขา มากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ ใน QS World University Rankings by Subject 2022

7 เมษายน 2022
358   0

Spread the love

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565 ได้มีการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกรายสาขาวิชา ประจำปี 2022 โดย QS World University Rankings ซึ่งผลปรากฎว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีสาขาติดอันดับโลกในปี 2022 จำนวนทั้งสิ้น 10 สาขาวิชา จากทั้งหมด 51 สาขาวิชา มากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ โดยมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล มีจำนวนสาขาที่ติดอันดับโลกมากสุดของประเทศไทย

โดยผลการจัดอันดับปี 2022 มช.ได้รับการจัดอันดับสาขาวิชาหลักเพิ่มขึ้น 2 สาขาวิชา รวมเป็น 3 สาขาวิชา ได้แก่

สาขาวิชา Life Sciences & Medicine ซึ่งได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้น เป็นอันดับที่ 353 ของโลก จากเดิมอันดับที่ 385 และมีสาขาวิชาหลักที่ได้รับการจัดอันดับในปีนี้เพิ่มคือ Art & Humanities และ Social Sciences & Management โดยได้รับการจัดอันดับที่ 401-450 ของโลก

สำหรับการจัดอันดับสาขาวิชาเฉพาะนั้น สาขาวิชาเฉพาะที่มีอันดับดีที่สุดของมช. และยังเป็นอันดับเป็นที่ 2 ของประเทศ ได้แก่ สาขาวิชา Agriculture & Forestry อันดับที่ 151-200 ของโลก และสาขาวิชา Nursing อันดับที่ 151-170 ของโลก ทั้งนี้ สาขาวิชา Nursing เป็น 1 ใน 3 ของสาขาวิชาที่ได้รับการจัดอันดับเพิ่มเข้ามาใหม่ของ มช. ในปีนี้อีกด้วย

และอีก 2 สาขาวิชาที่ได้รับจัดอันดับเพิ่มเข้ามา ได้แก่ สาขาวิชา Environmental Studied อันดับที่ 451-460 และสาขาวิชา Computer Science & Info Systems อันดับที่ 601-650

ทั้งนี้ การจัดอันดับ QS World University Rankings by Subject ปี 2022 มีตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1) Academic reputation 2) Employer reputation 3) Research citations per paper 4) H-index และ 5) International Research Network (ตัวชี้วัดใหม่สำหรับสาขาวิชาหลักเท่านั้น) โดยน้ำหนักการให้คะแนนในแต่ละตัวชี้วัดแตกต่างกันไปตามสาขาวิชา