สังคม » จิตอาสาร่วมพัฒนาคลองแม่ข่า เนื่องในวันจักรี

จิตอาสาร่วมพัฒนาคลองแม่ข่า เนื่องในวันจักรี

7 เมษายน 2022
438   0

Spread the love

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่าตลอดสาย เนื่องในวันจักรี เพื่อรำลึกพระเกียรติคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีและกตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำประชาชนจิตอาสา ร่วมพัฒนาคลองแม่ข่า “เนื่องในวันจักรี” ที่บริเวณสวนประชารวมใจ บ้านสันเหมือง หมู่ที่ 7 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรำลึกพระเกียรติคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีและกตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

ขณะเดียวกัน นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำประชาชนจิตอาสาร่วมพัฒนาคลองแม่ข่าที่บริเวณสะพานคลองแม่ข่าน้อย (ประตูด้านทิศตะวันออก ม.ฟาร์อิสเทอร์น) ตำบลสันผักหวาน และนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำประชาชนจิตอาสาร่วมพัฒนาคลองแม่ข่าที่บริเวณหมู่ 5 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันกำจัดวัชพืช ผักตบชะวา และทำความสะอาดริมสองฝั่งคลองแม่ข่า

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์ทรงสร้างความมั่นคงและความเป็นปีกแผ่นของชาติทำให้ดำรงความเป็นชาติไทยสืบมาตราบถึงทุกวันนี้ อันเป็นคุณอเนกอนันต์ แก่ประเทศและประชาชนชาวไทย นอกจากนี้ ยังทรงได้ให้ความสำคัญแก่การวางรากฐาน การพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน เพื่อความวัฒนาถาวรของประเทศ อาทิ การจัดวางรูปแบบการปกครองและการพัฒนากฎหมาย การทำนุบำรุงพระศาสนาและศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งทรงเป็นแบบอย่างให้กับพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ได้เจริญรอยตามพระยุคลบาท ในการทำนุบำรุงประเทศชาติ และพสกนิกรชาวไทย ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบรมโพธิ์สมภารของพระบรมราชวงศ์จักรีวงศ์