สุขภาพ » เชียงใหม่ คุมเข้ม ตรวจสอบรถโดยสารปล่อยควันดำ กำชับให้ใช้ทุกมาตรการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน

เชียงใหม่ คุมเข้ม ตรวจสอบรถโดยสารปล่อยควันดำ กำชับให้ใช้ทุกมาตรการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน

20 พฤศจิกายน 2019
862   0

Spread the love

เชียงใหม่ คุมเข้ม ตรวจสอบรถโดยสารปล่อยควันดำ กำชับให้ใช้ทุกมาตรการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่สุ่มตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะ คิวรถขึ้นดอยสุเทพ-ปุย เพื่อตรวจสอบรถโดยสารปล่อยควันดำและควันเสีย เพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ได้รับการร้องเรียนจากสื่อมวลชนว่ารถโดยสารสาธารณะขับขึ้นดอยสุเทพบางคันมีควันดำเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งการขับขี่ยานพาหนะในทางเรียบ อาจไม่จำเป็นต้องเร่งเครื่องมาก แต่รถที่ขึ้นบนเขา บนดอย อาจต้องมีการเร่งความเร็วมากกว่าปกติ ในการเร่งอาจส่งผลกระทบในเรื่องของควันที่ออกมามากกว่าปกติ ทั้งนี้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วง High season ของจังหวัดเชียงใหม่

มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่จำนวนมาก ซึ่งทางจังหวัดจะไม่อนุญาตให้นำรถบัสขนาดใหญ่ขึ้นไปบนดอย เนื่องจากมีการจราจรที่หนาแน่น และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ดังนั้นรถบริการสาธารณะจึงเป็นทางเลือกของนักท่องเที่ยว เนื่องจากมีความชำนาญทาง สามารถนำนักท่องเที่ยวขึ้นไปได้อย่างปลอดภัย

ซึ่งในส่วนนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดฯ ได้ดูแลในเรื่องของระบบห้ามล้อ และค่าควันดำเกินมาตรฐาน เนื่องจากเส้นทางขึ้นดอยสุเทพเป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวใช้เป็นประจำ รวมไปถึงเป็นเส้นทางที่ใช้ออกกำลังกาย ปั่นจักรยานในเส้นทางนี้อยู่ตลอด ซึ่งหากมีควันดำเกินค่ามาตรฐาน อาจทำให้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เสียหาย รวมไปถึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ที่ออกกำลังกายด้วย ซึ่งทางจังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น และมีการดำเนินการตามมาตรการของจังหวัด และของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง

​ด้าน นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า มาตรการตรวจเข้มของสภาพรถ ปกติจะมีการเรียกตรวจรถโดยสารสาธารณะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ปีละ 2 ครั้ง แต่เนื่องจากในช่วงที่เกิดมลภาวะทางอากาศ หรือปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สำนักงานขนส่งฯ จึงได้มีมาตรการร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ สุ่มตรวจสอบเข้มข้นตามจุดต่างๆ ที่เป็นคิวรถโดยสารสาธารณะ โดยเฉพาะจุดขึ้นดอยสุเทพ ซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวใช้บริการจำนวนมาก และเป็นทางเขาลาดชัน จะส่งผลให้ใช้การเร่งความเร็วมากกว่าปกติ เป็นสาเหตุทำให้เกิดควันดำมากขึ้น ซึ่งหากพบจะมีการตักเตือนเจ้าของรถให้ปรับปรุงตรวจสภาพรถให้เรียบร้อย ซึ่งเป็นมาตรการที่ทำร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่

ในการดำเนินการตามมาตรการลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และการตรวจวัดค่าควันดำของรถโดยสารสาธารณะให้อยู่ในระดับค่าเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศและเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถโดยสารสาธารณะ ทั้งนี้ จากการสุ่มตรวจรถโดยสาร พบรถยนต์ที่มีควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐาน จึงได้ต้องขอความร่วมมือเจ้าของยานพาหนะ ในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพปกติ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่