เศรษฐกิจ » ย้ำ! นายจ้างเร่งต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้ลูกจ้าง ก่อน 31 มีนาคม นี้

ย้ำ! นายจ้างเร่งต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้ลูกจ้าง ก่อน 31 มีนาคม นี้

30 มีนาคม 2022
321   0

Spread the love

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำให้นายจ้างต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้กับลูกจ้างแรงงานต่างด้าว ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2565 เพื่อให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อไปได้โดยไม่ผิดกกฎหมาย

นายวินัย ทองบอุบล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เรื่องแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมา เพื่อให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อไปได้ จนถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ขอแจ้งให้นายจ้างหรือสถานประกอบการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้แก่ลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าว โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 นี้ และถ้าหากไม่สามารถดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงานได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ให้ขอรับใบอนุญาตทำงานใหม่ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 โดยจะต้องตรวจสุขภาพก่อนดำเนินการขอใบอนุญาตทำงาน ซึ่งหากพ้นกำหนดดังกล่าว นายจ้างและสถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวจะมีความผิดตามกฎหมาย

 

ทั้งนี้กรณีที่แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ที่ถือหนังสือรับรองบุคคล (CI) ที่หมดอายุแล้ว ให้พาแรงงานต่างด้าวต่อหนังสือรับรองบุคคล และขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจังหวัดงานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย (ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่) โทรศัพท์ 0 5311 2911 ได้ในวันและเวลาราชการ หรือ ID Line @doecmi