สังคม » สถานการณ์ไฟป่าประจำวัน พบจุดความร้อนเพิ่ม 58 จุด พร้อมย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

สถานการณ์ไฟป่าประจำวัน พบจุดความร้อนเพิ่ม 58 จุด พร้อมย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

30 มีนาคม 2022
265   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์ไฟป่าประจำวัน พบจุดความร้อนเพิ่ม 58 จุด อยู่ในพื้นที่อำเภอสะเมิง 6 จุด เร่งสั่งการพื้นที่เข้าดำเนินการดับไฟ พร้อมติดตามสถานการณ์ไฟป่าและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

วันนี้ (30 มี.ค. 65) ที่ ห้องปฏิบัติการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายนาวิน สินธุสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอำเภอทั้ง 25 อำเภอ เพื่อบริหารสั่งการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ละพื้นที่

โดยที่ประชุมได้รายงานว่า วันนี้จังหวัดเชียงใหม่มีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี มีค่า PM 2.5 อยู่ที่ 36 – 47 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนรายงานจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พบในพื้นที่ป่า 48 จุด และพื้นที่เกษตรในป่า 10 จุด รวม 58 จุด ในจำนวนนี้พบจุดความร้อนในพื้นที่ อำเภอสะเมิง 6 จุด ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานสั่งการ ให้อากาศยาน UAV เข้าสำรวจจุดความร้อนในพื้นที่อำเภอสะเมิงตามพิกัด พบไฟป่าที่มีระดับความรุนแรงมากถึง 4 จุด อีก 2 จุดตรวจไม่พบกลุ่มไฟ จึงสั่งการให้หน่วยปฏิบัติการในพื้นที่เร่งเข้าไปดำเนินการบัญชาการระงับเหตุทันที ทั้งนี้หลังจากดำเนินการแล้วให้จัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ โดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือในพื้นที่อย่างใกล้ชิด กรณีต้องการขอรับการสนับสนุน ต้องรีบประเมินสถานการณ์และประสานแจ้งเหตุให้สอดคล้องเพื่อขอรับการสนับสนุน ทั้งเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติการทางอากาศ เพื่อจะได้สั่งการให้เข้าสนับการปฏิบัติงานโดยเร็ว

นอกจากนั้น ยังได้กำชับให้ยึดแนวทางในการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันปัญหาไฟป่า โดยเฉพาะการประกาศให้งดการเข้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนโดยไม่ได้รับอนุญาต การจัดชุดลาดตระเวนพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนทั้งในเรื่องการออกคำสั่ง และการบริหารจัดการเชื้อเพลิง รวมถึงให้อำเภอและทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกัน ในการเฝ้าระวังจุดความร้อนอย่างใกล้ชิด หากเกิดสถานการณ์ให้เร่งตั้งศูนย์บัญชาการส่วนหน้าเพื่อบัญชาการเหตุการณ์ทันที

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ จะมีการปล่อยชุดปฏิบัติการพิเศษลาดตระเวนไฟป่า ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาไฟป่าหมอกควันรุนแรงในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่ริม อำเภอสันทราย อำเภอแม่แตง อำเภอเชียงดาว และอำเภอพร้าว ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา บริเวณเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง ด้วย