สังคม » เด็กเชียงใหม่ คว้า 3 รางวัล TO BE NUMBER ONE IDOL พร้อมเข้าสู่การประกวดในระดับประเทศ

เด็กเชียงใหม่ คว้า 3 รางวัล TO BE NUMBER ONE IDOL พร้อมเข้าสู่การประกวดในระดับประเทศ

26 มีนาคม 2022
291   0

Spread the love

เยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ คว้า 3 รางวัล ชนะการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL เป็นตัวแทนของภาคเหนือเข้าสู่การประกวดในระดับประเทศ

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีประกาศผลและมอบรางวัล เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) แก่ผู้ผ่านการประกวดระดับภาค เพื่อเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าสู่การประกวดในระดับประเทศ

การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL เป็นกิจกรรมที่สนองพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยมีความเชื่อมั่นว่า ทุกคนล้วนมีศักยภาพที่เป็นจุดเด่นของตนเอง จึงทรงพระราชทานโอกาสและสนับสนุน ด้วยแนวทางที่เหมาะสมให้เยาวชนได้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีมีความสามารถ เพื่อใช้พัฒนาตนเองให้มีศักภาพ เป็นต้นแบบให้กับเยาวชนต่อไป

สำหรับการประกวดในครั้งนี้เป็นการแข่งขันในระดับภาคเหนือ มีเยาวชนที่มีคุณสมบัติของการเป็นคนเก่งและดีจากพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด เข้าร่วมการประกวด จำนวน 133 คน โดยคณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผู้ที่โดดเด่นและเหมาะสมที่สุด โดยแบ่งเป็นชายจำนวน 4 คนและหญิง จำนวน 4 คน เพื่อเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าไปแข่งขันในระดับประเทศในเดือนเมษายนนี้

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าประกวดในระดับประเทศ จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวรัญชิดา ดวงคำ จากโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา นายเวนซี อีวานอฟ โปรโคพอฟ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ และนายธนวัฒน์ ฟองตา จากโรงเรียนแม่แจ่ม