เศรษฐกิจ » New North Expo 2022 Food&Lifestyle สินค้านวัตกรรมใหม่ ของกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

New North Expo 2022 Food&Lifestyle สินค้านวัตกรรมใหม่ ของกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

17 มีนาคม 2022
533   0

Spread the love

เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  ได้จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า New North Expo 2022 Food&Lifestyle ขึ้นระหว่างวันที่  16-20 มีนาคม  2565 เชียงใหม่ฮอลล์ CentralPlaza Chiangmai Airtport  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการภาคเหนือในอุตสาหกรรมอาหาร และสินค้าของฝากของที่ระลึก หรือสินค้า Lifestyle รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่หลังจากเผชิญวิกฤติโควิด-19 ซึ่งงาน New North Expo เป็นโครงการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2562 และได้เว้นระยะไปในช่วงวิกฤตโควิด-19 โดยความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงาน อาทิ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน)  

ภายในงานประกอบด้วยบูธผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร สินค้าของฝากของที่ระลึก สินค้า ที่เกี่ยวข้องกับ Lifestyle และโซนฟู้ดทรัคจำหน่ายอาหาร รวมกว่า 250 บูธ โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่านและจังหวัดใกล้เคียง ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการต่างๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 อาทิ โครงการยกระดับนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคต ที่ต้องการผลักดันผู้ประกอบการในพื้นที่เข้าสู่ตลาดอาหารอนาคต หรือ Future Food ตามแนวโน้มความต้องการของตลาดโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ให้ความสำคัญต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยโครงการดังกล่าวมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 100 ราย

 นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีกิจกรรม Business Matching  เพื่อต่อยอดทางธุรกิจ โดยทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานไปยังคู่ค้า นักธุรกิจ ผู้ส่งออกทั้งจากในประเทศและต่างประเทศให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวรวมกว่า 100 ราย  และยังมีนิทรรศการแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารอนาคต กิจกรรมส่งเสริมการขาย กิจกรรมสาธิต การเสวนาแลกเปลี่ยน ให้ความรู้จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร ฯลฯ ในส่วนที่เป็นไฮไลต์ของงานคือ กิจกรรมแข่งขันทำอาหาร Black Box ครั้งที่ 2 ชิงรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องรังสรรค์เมนูพิเศษจากวัตถุดิบที่มาจากบูธผู้ประกอบการภายในงาน โดยมีประธานสโมสรเชฟมืออาชีพแห่งประเทศไทย (Club Masterchef Thailand) ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้สนับสนุนงาน New North Expo 2022 เป็นครั้งที่ 2 ขับเคลื่อนผ่านโครงการ Empower Thailand Exhibition (EMTEX) มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าของประเทศไทย โดยให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อยกระดับการจัดงานแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการภูมิภาคเหนือโดยสสปน.ให้การสนับสนุนเป็นที่ปรึกษา ตลอดจนให้คำแนะนำการเพิ่มประสิทธิภาพการขยายตลาดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ และพร้อมให้การผลักดันในระยะยาวอย่างเต็มที่ ซึ่งการสนับสนุนงานในครั้งนี้ถือเป็นการผลักดันงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจ (Trade Exhibition) ของสินค้าอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป สินค้า  ไลฟสไตล์ ของที่ระลึก เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย คาดว่าเกิดมูลค่าซื้อขายไม่ต่ำกว่า 15 ล้านบาท   ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ได้ทาง https://www.facebook.com/NewNorthExpo