สังคม » ศาลากลางเชียงใหม่ เตรียมใช้บัตรแสดงตัวตน ก่อนเข้าภายในอาคาร เริ่ม 7 มีนาคม นี้

ศาลากลางเชียงใหม่ เตรียมใช้บัตรแสดงตัวตน ก่อนเข้าภายในอาคาร เริ่ม 7 มีนาคม นี้

25 กุมภาพันธ์ 2022
447   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมใช้ “บัตรแสดงตัวตน” ก่อนเข้าอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มมาตรการความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เริ่ม 7 มีนาคม นี้

วันนี้ (25 ก.พ. 65) นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมออกบัตรแสดงตนแก่ผู้ปฏิบัติงานภายในอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการ โดย บัตรแสดงตนจะถูกแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ บัตรแถบสีแดง สำหรับผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ, บัตรแถบสีชมพู สำหรับข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ อาวุโส, บัตรแถบสีเขียว สำหรับข้าราชการระดับชำนาญการ ชำนาญงาน ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน และบัตรแถบสีเหลือง สำหรับพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างเหมาบริการ โดยในส่วนผู้มาติดต่อราชการ นักศึกษาฝึกงาน หรือบุคคลภายนอก ที่เข้ามาติดต่อราชการ จะต้องมีการแลกบัตรก่อนเข้าอาคาร ด้วยเช่นกัน

สำหรับมาตรการดังกล่าว ถูกนำมาใช้เพื่อต้องการทราบตัวตนและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการภายในอาคารของศาลากลางจังหวัดฯ เนื่องจากในแต่ละวันจะมีเจ้าหน้าที่และประชาชน เข้า-ออก อาคารจำนวนมาก หากเกิดสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ จะทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้สั่งการให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเฝ้าเวรยาม รักษาความปลอดภัยตลอดเวลา พร้อมทั้งปรับปรุงอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้ดีขึ้นด้วย เบื้องต้นจะเริ่มใช้มาตรการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม เป็นต้นไป