เศรษฐกิจ » กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมโครงการ “แรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ปางช้าง แม่สา

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมโครงการ “แรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ปางช้าง แม่สา

25 กุมภาพันธ์ 2022
525   0

Spread the love

 

เมื่อเร็วๆ นี้ นายเดชา พฤกษ์พัฒนารักษ์ รองอธิบดี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ,สำนักงานคณะกรรมการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าเยี่ยมชม โครงการ “แรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีนางอัญชลี กัลมาพิจิตร ให้การต้อนรับพาเยี่ยมชม ที่ปางช้างแม่สา จังหวัดเชียงใหม่

โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการเข้าร่วมกิจกรรมแรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นายจ้างจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายให้แก่ลูกจ้าง โดยใช้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้แก่ที่ดินหรือที่ว่างเปล่า บริเวณสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างดำเนินการเพราะปลูกพืชสวนครัว พืชผลทางการเกษตร หรือเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้ลูกจ้างนำผลผลิตมาบริโภค

ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพ และสามารถนำผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคไปจำหน่ายในชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้หรือพัฒนาเป็นอาชีพใหม่ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเศรษฐกิจพอเพียง