หน้าแรก » มหากุศล แม่เลี้ยงวรรณี ลิทองกุล ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 108 รูป

มหากุศล แม่เลี้ยงวรรณี ลิทองกุล ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 108 รูป

12 กุมภาพันธ์ 2022
393   0

Spread the love

เมื่อวันที 10 กุมภาพันธ์ 2565 ที่บ้านสวนลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน แม่เเลี้ยง วรรณี ลิทองกุล นักธุรกิจหญิงสองแผ่นดินเชียงใหม่-ลำพูน กรรมการผู้จัดการบริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัด ได้จัดพิธีทำบุญมหากุศลครั้งใหญ่โดยจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร จำนวน 108 รูป โดยมีข้าราชการพ่อค้าประชาชนมาร่วมในพิธีจำนวนจำกัดภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

สำหรับการทำบุญมหากุศลในครั้งนี้ กว่า 30 ปี บนเส้นทางธุรกิจ ของ แม่เลี้ยงวรรณี ลิทองกุล ได้ต่อสู้กับปัญหาต่างๆทางธุรกิจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จนสามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตที่เกิดขึ้นจนประสบความสําเร็จในด้านธุรกิจแล้ว ทางแม่เลี้ยงวรรณีจึงมีความมุ่งมั่นที่จะทําประโยชน์ เพื่อตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางด้าน การศึกษา สังคม วัฒนธรรมประเพณี และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนด้านสาธารณสุข และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

 

 

ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 แม่เลี้ยงวรรณี ได้มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านหน้ารวมทั้งสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์ที่ ใช้สําหรับโรงพยาบาลสนามรวมทั้งจุดตรวจสกัด จุดตรวจคัดกรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลําพูน และได้ ส่งมอบอาหาร เครื่องดื่มให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกําลังใจให้คนไทยได้มีพลังกายพลังใจในการต่อสู้ฟันฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ดังปณิธานที่แม่เลี้ยงวรรณียึดถือมาตลอดว่า“พร้อมที่จะยืนอยู่เคียงข้าง และร่วมจรรโลง สังคมให้น่าอยู่ตลอดไป”