สังคม » จ.ชม. รับมอบเงิน จาก กกร. และชมรมยิงปืนรณยุทธจังหวัดเชียงใหม่ รวมกว่า 2 ล้านบาท จากการจัดกิจกรรม เพื่อสนับสนุนภารกิจแก้ไขปัญหาไฟป่าฯ

จ.ชม. รับมอบเงิน จาก กกร. และชมรมยิงปืนรณยุทธจังหวัดเชียงใหม่ รวมกว่า 2 ล้านบาท จากการจัดกิจกรรม เพื่อสนับสนุนภารกิจแก้ไขปัญหาไฟป่าฯ

9 กุมภาพันธ์ 2022
254   0

Spread the love

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานภาคเอกชน ชมรมยิงปืนรณยุทธ จังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมการกุศล จำนวน 2,044,000.- บาท (สองล้านสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน.-) ซึ่งได้จาก การแข่งขันกอล์ฟการกุศล “เพื่อลมหายใจ ของชาวเชียงใหม่” และการแข่งขันยิงปืนรณยุทธ “Chiangmai MINI IPSC & MINI IDPA Handgun Championship 2022” ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว เพื่อนำเงินไปใช้ในภารกิจสนับสนุนการขับเคลื่อน ป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่


โดยเบื้องต้น จังหวัดเชียงใหม่ได้นำไปจัดซื้อเครื่องเป่าลม เพื่อใช้เป่าใบไม้ไม่ให้เกิดการรวมตัวสะสม ส่งมอบให้ศูนย์บัญชาการฯ อำเภอไปแล้วจำนวน 25 เครื่อง และใน ส่วนที่เหลือจะจัดสรรเป็นค่าอาหาร น้ำดื่ม สำหรับชุดลาดตระเวน และเตรียมไว้เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับการดูแล อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครชุดดับไฟ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน ดับไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป