หน้าแรก » วันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่

วันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่

5 กุมภาพันธ์ 2022
513   0

Spread the love

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 11:00น. นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564

โดยภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงความสามารถของคนพิการ การแสดงนิทรรศการ รวมถึงผลงาน และผลิตภัณฑ์ของคนพิการ ทั้งนี้ ได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่คนพิการต้นแบบจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 สถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการ

องค์กรคนพิการที่ได้รับมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการและครอบครัวคนพิการต้นแบบ พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมจับฉลากมอบของรางวัลแก่คนพิการ ณ ลานจัดกิจกรรมตลาดนัดมีโชคพลาซ่า ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่