สังคม » จังหวัดเชียงใหม่ แจกผักกาดขาวปลี 6,400 กก. ช่วยเกษตรกร

จังหวัดเชียงใหม่ แจกผักกาดขาวปลี 6,400 กก. ช่วยเกษตรกร

27 มกราคม 2022
527   0

Spread the love

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซื้อผักกาดขาวปลี จำนวน 6,400 กิโลกรัม จากเกษตรกร นำมาแจกจ่ายประชาชน พร้อมสั่งเดินหน้าโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

วันที่ 27  มกราคม 2565 ที่บริเวณตลาดประชารัฐ หน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการร่วมกิจกรรม “เกษตรกรสุขใจ ชาวเชียงใหม่ช่วยกินผัก” โดยนำผักกาดขาวปลีจำนวน 6,400 กิโลกรัม ที่ได้รับซื้อจากเกษตรกรรายย่อยอำเภอฮอดและอำเภอแม่แจ่ม มาแจกจ่ายแก่ประชาชน ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนางสาวชนิสา ชมศิลป์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการประสานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผักกาดขาวปลี ที่มีผลผลิตล้นตลาดและขายส่งได้เพียงกิโลกรัมละ 1-1.50 บาทเท่านั้น โดยจังหวัดเชียงใหม่รับซื้อจากเกษตรกรรวมค่าขนส่งมาในราคากิโลกรัมละ 5 บาท เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และเป็นการลดค่าครองชีพในปัจจุบัน โดยกิจกรรมดังกล่าว มีประชาชนเดินทางมารับผักกาดขาวปลีเป็นจำนวนมาก ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ได้จำกัดจำนวนผักกาดขาวปลีคนละ 2 ถุง เฉลี่ยคนละ 6 กิโลกรัม เพื่อกระจายได้อย่างทั่วถึง

กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในเบื้องต้น โดยภายหลังเสร็จกิจกรรม นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เรียกประชุมส่วนราชการ ประกอบด้วย เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือแนวทางการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกผักกาดขาวปลี และสั่งการให้ประสานไปยังภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ อาทิ ค่ายทหาร เรือนจำ โรงพยาบาล รวมถึงสถานประกอบการรายใหญ่ เพื่อร่วมรับซื้อผักกาดขาวปลีจากเกษตรกร ซึ่งจะมีผลผลิตออกมากในช่วง 2 สัปดาห์นี้ อันจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากราคาผลผลิตตกต่ำ