สังคม » ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดชุดผู้ตรวจการออกตรวจควันไอเสีย (ควันดำ) เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดชุดผู้ตรวจการออกตรวจควันไอเสีย (ควันดำ) เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

12 มกราคม 2022
479   0

Spread the love

เมื่อเร็วๆ นี้ ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดชุดผู้ตรวจการออกตรวจควันไอเสีย (ควันดำ) และเครื่องจักรกลรถยนต์ราชการ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 38 คัน


โดยมีดังนี้ 1. ตรวจรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ จำนวน 24 คัน พบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด จำนวน 1 คัน ให้แก้ไขและทำการตรวจวัดอีกครั้งไม่พบค่าควันดำเกินเกณฑ์ 2. ตรวจรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก จำนวน 14 คัน พบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด จำนวน 2 คัน ให้แก้ไขและทำการตรวจวัดอีกครั้งไม่พบค่าควันดำเกินเกณฑ์
สำหรับรถยนต์คันใดที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์ที่กำหนดให้หยุดใช้งานและดำเนินการปรับตั้งแก้ไขและบำรุงรักษาตามมาตรฐาน แล้วทำการตรวจสอบซ้ำจนกว่าจะผ่านจึงนำกลับไปใช้งานได้