การศึกษา » สถานศึกษาทุกประเภท ขยายระยะเวลาปรับการเรียนแบบ On site ถึง 16 ม.ค. นี้

สถานศึกษาทุกประเภท ขยายระยะเวลาปรับการเรียนแบบ On site ถึง 16 ม.ค. นี้

7 มกราคม 2022
364   0

Spread the love

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ให้สถานศึกษาทุกประเภท ขยายระยะเวลาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนจากรูปแบบการเรียนปกติ หรือ On site เป็นรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2565

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการชะลอการเปิดเรียนของสถานศึกษาทุกประเภทในรูปแบบปกติ (On site) หลังจากที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกคำสั่งให้โรงเรียนทุกสังกัดหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานที่รับเลี้ยงเด็ก ที่ได้ผ่านการพิจารณาอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถเปิดเรียนในรูปแบบปกติได้ ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนจากรูปแบบการเรียนการสอนตามปกติ (On site) ให้เป็นรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม ตั้งแต่วันที่ 4 – 9 มกราคม 2565 นั้น

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีมติในที่ประชุมเห็นควรให้ออกคำสั่งมาตรการชะลอการเปิดเรียนของสถานศึกษาทุกประเภทในรูปแบบปกติ (On site) โดยให้โรงเรียนทุกสังกัดหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานที่รับเลี้ยงเด็ก ที่ได้ผ่านการพิจารณาอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถเปิดเรียนในรูปแบบปกติได้ ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนจากรูปแบบการเรียนการสอนตามปกติ (On site) ให้เป็นรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม ตั้งแต่วันที่ 10 – 16 มกราคม 2565