สังคม » เชียงใหม่ประกาศสถานที่เสี่ยงอีก 5 แห่ง เป็นสถานบันเทิงทั้งหมด

เชียงใหม่ประกาศสถานที่เสี่ยงอีก 5 แห่ง เป็นสถานบันเทิงทั้งหมด

4 มกราคม 2022
385   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนเพิ่มอีก 13 ราย พร้อมประกาศสถานที่เสี่ยงอีก 5 แห่ง เป็นสถานบันเทิงทั้งหมด

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันนี้ (4 ม.ค. 65) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 136 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 11 ราย ส่วนที่เหลือเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด จากคลัสเตอร์ใหม่ 28 ราย จาก 6 คลัสเตอร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคลัสเตอร์ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่เปิดให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้ ได้แก่ คลัสเตอร์ร้าน Living Machine นิมมานเหมินทร์ ซอย 7 13 ราย ,คลัสเตอร์ร้าน Zoe in Yellow 4 ราย ,คลัสเตอร์ร้านท่าช้าง 3 ราย ,คลัสเตอร์ร้านฮาจิบังราเมน ในห้างบิ๊กซีดอนจั่น 3 ราย ,ผู้ติดเชื้อที่มีไทม์ไลน์ไปสถานที่เสี่ยงหลายแห่ง 2 ราย และคลัสเตอร์ร้านฮอมบาร์ 1 ราย ขณะนี้ทีมควบคุมโรคในทุกพื้นที่ได้ลงทำการควบคุมโรค ตรวจคัดกรองเชิงรุกแยกกลุ่มเสี่ยงสูง กลุ่มเสี่ยงต่ำ ฆ่าเชื้อในพื้นที่ สอบสวนโรค และส่งตัวอย่างตรวจหาสายพันธุ์ของเชื้อแล้ว

ด้านคลัสเตอร์เดิมที่อยู่ระหว่างการควบคุมโรค ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม ขณะที่การติดเชื้อในกลุ่มครอบครัว พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย จากครอบครัวร้านขายของย่านช้างเผือก เมืองเชียงใหม่

ส่วนสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ โอไมครอนของจังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 13 ราย เป็นกลุ่มผู้ที่นำเข้าจากต่างประเทศแบบ Test & Go 6 ราย เดินทางไปพื้นที่เสี่ยงในประเทศ คือ จังหวัดชลบุรี และภูเก็ต จังหวัดละ 1 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อในจังหวัดเพิ่ม 5 ราย เป็นผู้มีประวัติไปพื้นที่เสี่ยง 4 ร้าน ได้แก่ ฮอมบาร์ ,ร้าน Zoe in Yellow ,ร้านท่าช้าง และร้าน Only Heart ส่วนอีกรายยังไม่ทราบแหล่งติดเชื้อ เข้ารับการตรวจเนื่องจากต้องเฝ้าไข้ภรรยาในโรงพยาบาล ทำให้ผู้ติดเชื้อทั้งหมดอยู่ที่ 35 ราย

ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ขอประกาศสถานที่เสี่ยงเพิ่มอีก 5 แห่ง ซึ่งเป็นสถานบันเทิงทั้งหมด ประกอบด้วย
1. ร้าน Living Machine ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 7 ระหว่างวันที่ 27-31 ธันวาคม 2564
2. ร้านเปิง คาเฟ่ ถนนนิมมนเหมินทร์ ซอย 7 ระหว่างวันที่ 24-31 ธันวาคม 2564
3. ร้านฮอมบาร์ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปาง ตำบลช้างเผือก ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2564 – 5 มกราคม 2565
4. ร้านท่าช้าง (โซนห้องช้างสถิต) ถนนอัษฎาธร ตำบลช้างเผือก ระหว่างวันที่ 29-31 ธันวาคม 2564
5. ร้าน Zoe in Yellow ถนนราชวิถี ตำบลศรีภูมิ ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2564 – 1 มกราคม 2565