สังคม » เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

27 ธันวาคม 2021
450   0

Spread the love

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หารือแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างสาธารณรัฐอิตาลีกับจังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย พร้อมขอบคุณจังหวัดเชียงใหม่ที่จัดสรรวัคซีนให้แก่ชาวอิตาลี

วันนี้ (27 ธ.ค. 64) ที่ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายโลเรนโซ กาลันตี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย พร้อมด้วยภริยา ซึ่งเข้าเยี่ยมคารวะ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ และหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างสาธารณรัฐอิตาลี กับจังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลาย เนื่องจากชาวอิตาลีนิยมมาท่องเที่ยวประเทศไทย และจังหวัดเชียงใหม่จำนวนมาก ตลอดจนมีชาวไทยนิยมท่องเที่ยวอิตาลี อาหารอิตาเลียน รวมถึงทีมฟุตบอลอิตาลีที่มีชื่อเสียง

นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการสถาปนาเมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับเมืองใดเมืองหนึ่งของสาธารณรัฐอิตาลี ที่มีศักยภาพคล้ายคลึงกับจังหวัดเชียงใหม่ สุดท้ายนี้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย ได้กล่าวขอบคุณจังหวัดเชียงใหม่ ที่ดูแลชาวอิตาลี รวมทั้งมิชชันนารีชาวอิตาลีที่พำนักในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอย่างดี รวมถึงการจัดสรรวัคซีนให้แก่ชาวอิตาลีในจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างทั่วถึงอีกด้วย