เศรษฐกิจ » จังหวัดลำพูน จัดงาน “มหกรรมของดีหริภุญไชยและสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดลำพูน” ชูแคมเปญมอบของขวัญปีใหม่ด้วยสินค้าเกษตรปลอดภัยลำพูน

จังหวัดลำพูน จัดงาน “มหกรรมของดีหริภุญไชยและสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดลำพูน” ชูแคมเปญมอบของขวัญปีใหม่ด้วยสินค้าเกษตรปลอดภัยลำพูน

23 ธันวาคม 2021
713   0

Spread the love

ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคให้ความสำคัญในการบริโภคอาหารปลอดภัย ใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น ให้ความสำคัญในการเลือกซื้อสินค้าที่มีขบวนการผลิตที่ได้คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย โดยเฉพาะสินค้าพืชผักเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรแปรรูป ที่ปัจจุบันมีปริมาณความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

จังหวัดลำพูนมีพืชผักและผลไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ลำไย มะม่วง หอมแดง กระเทียม พืชผักสมุนไพร ที่มีการจำหน่ายทั้งแบบสดและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ และจังหวัดลำพูนยังมีผู้ประกอบการกลุ่มแปรรูปผักและผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดกว่า 1,800 ล้านบาท/ปี ส่วนใหญ่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต เช่น GAP, อย., มผช. และบางส่วนสามารถพัฒนาให้ได้รับการรับรองเป็นผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัดลำพูน (Lamphun Brand) ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของจังหวัดลำพูนมีการพัฒนาและแสวงหาข้อมูลความต้องการมากยิ่งขึ้น เร่งพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโดยการสร้างมูลค่าเพิ่มและความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ การแปรรูปลำไยให้เป็นวัตถุดิบปรุงรส อาหาร เครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว แปรรูปกระเทียมให้เป็นอาหาร เครื่องปรุง สมุนไพร แปรรูปหอมแดงเป็นอาหาร เครื่องปรุง ขนม สมุนไพร่ และการแปรรูปผักผลไม้ให้มีรสชาติที่ดีหรือสามารถเก็บไว้ได้นาน ซึ่งล้วนเป็นวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดลำพูนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จึงได้จัดงานมหกรรมของดีหริภุญไชยและสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดลำพูนระหว่างวันที่ 20-26 ธันวาคม 2564 แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ภายในงานประกอบด้วยการออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย อาทิ พืชผักผลไม้, อาหารและเครื่องดื่ม, ผ้าไหมผ้าฝ้าย และสินค้าของดีจังหวัดลำพูนอีกมากมาย

ในโอกาสใกล้เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นี้ ทางจังหวัดลำพูน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวลำพูน ร่วมกันส่งมอบความสุขและของฝากของขวัญด้วยสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีจังหวัดลำพูน ให้กับคนที่ท่านรัก แสดงถึงความห่วงใย และช่วยสนับสนุนเกษตรกรชาวลำพูนอีกด้วยนางกนกรัตน์ ยุกติรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน กล่าว