ท่องเที่ยว » เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดกิจกรรม “Big Cleaning safari” เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดกิจกรรม “Big Cleaning safari” เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว

15 ธันวาคม 2021
414   0

Spread the love

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดกิจกรรม Big Cleaning ครั้งใหญ่ ภายในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ทั้งในส่วนพื้นที่ให้บริการนักท่องเที่ยวและส่วนพื้นที่แสดงสัตว์ เตรียมความพร้อมรับลมหนาวและต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้

นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดเผยว่า การเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมารับลมหนาวในช่วงปลายปีนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้เตรียมมาตรการในการรองรับนักท่องเที่ยว โดยจัดกิจกรรม “Big Cleaning safari” ครั้งใหญ่ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เน้นความสะอาด และการฆ่าเชื้อโรคในจุดต่างๆ ตั้งแต่บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้า, เส้นทางข้างถนนทั้งสองฝั่ง, ลานจอดรถ 1 – 3, Drop Off, ส่วนจัดแสดงโซนซาวานา ซาฟารี, โซนพรีเดเตอร์ พราวน์ และบ้านพัก แคมป์ กราวน์ โดยการเก็บกวาดกิ่งใบไม้แห้ง ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ไม่สวยงาม

รวมทั้งกิ่งไม้แห้งที่อาจจะล่วงหล่นตกใส่ยานพาหนะและนักท่องเที่ยว รวมทั้งในจุดการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และในรอบบริเวณเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อความปลอดภัยของทั้งนักท่องเที่ยวและสัตว์ป่านานาชนิดที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่สวยงาม รวมทั้งสร้างความมั่นใจในการใช้บริการ ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ที่จะถึงนี้

ทั้งนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้เปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 และในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวนี้ได้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมกิจกรรมต่างๆ ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะวันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ผ่านมา ทำให้บรรยากาศภายในคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แต่ทั้งนี้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารียังคงดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ และนักท่องเที่ยวสามารถมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยในการเข้าใช้บริการ