สังคม » ปภ.เชียงใหม่ เตรียมมอบผ้าห่มกันหนาวบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่

ปภ.เชียงใหม่ เตรียมมอบผ้าห่มกันหนาวบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่

15 ธันวาคม 2021
444   0

Spread the love

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมรับมือภัยหนาวและมอบผ้าห่มกันหนาวบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่

วันนี้ (14 ธ.ค. 64) ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายอารุณ ปินตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงมาตรการรับมือภัยหนาวของจังหวัดเชียงใหม่ในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ว่า ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงมกราคม 2565 จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณยอดดอย ยอดภูเขา รวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และจะมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมพร้อมรับมือภัยหนาว ดังนี้ 1. จัดทำแผนเผชิญเหตุ และจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาว เพื่อติดตามสถานการณ์สภาวะอากาศ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์อากาศหนาวที่เกิดขึ้น พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมป้องกันโรคติดต่อในช่วงฤดูหนาว 2.ทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุของอำเภอ โดยเฉพาะการสำรวจปรับปรุงข้อมูลบัญชีผู้ปะสบภัยหนาวกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากอากาศหนาว 3.กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ โดยซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน โดยให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาว 5.การป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ รถยนต์ดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ และอุปกรณ์ดับเพลิง ความพร้อมปฏิบัติงานได้ทันที อาสาสมัครและประชาชนจิตอาสาเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยชุมชน ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยว 6.ป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการสัญจร พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว

สำหรับการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎร ทั้ง 25 อำเภอ มีผู้ต้องการเครื่องกันหนาวรวมทั้งสิ้น 507,809 ชิ้น ทั้งนี้ ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการนำไปมอบให้กับประชาชนที่มีความต้องการ และแก่ผู้ที่ประสบปัญหาภัยหนาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน