Event » สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเยี่ยมชม “เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2564 – Chiang Mai Design Week 2021”

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเยี่ยมชม “เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2564 – Chiang Mai Design Week 2021”

12 ธันวาคม 2021
440   0

Spread the love

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564  นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม“เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2564 – Chiang Mai Design Week 2021” ซึ่งจัดติดต่อกันเป็นปีที่ 7 โดยมี นางอรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์, นายอินทพันธุ์ บัวเขียว รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และนายพิชิต วีรังคบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมต้อนรับ และพาชมนิทรรศการ

ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ธีม “Co-Forward เชื่อมโยง ฟื้นฟู ก้าวไปด้วยกัน” เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการสร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงช่วยผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในภูมิภาคเหนือมากขึ้น โดยได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการบริเวณ หอศิลปวัฒนธรรม เชียงใหม่, อนุสาวรีย์สามกษัตริย์, พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่น ล้านนา, ถ.ช้างม่อย และ TCDC เชียงใหม่ ซึ่งทางเทศกาลฯ ได้มีมาตรการเข้าชมงานตามหลักเกณฑ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด.