หน้าแรก » “วราวุธ”ขึ้นเหนือระดมพล” Kick off หยุดไฟป่า แก้ปัญหาหมอกควัน ปี 65″

“วราวุธ”ขึ้นเหนือระดมพล” Kick off หยุดไฟป่า แก้ปัญหาหมอกควัน ปี 65″

10 ธันวาคม 2021
241   0

Spread the love

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 10 ธันวาคม 2564ณ ที่ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน (ส่วนหน้า) ทส. จังหวัดเชียงใหม่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจติดตาม เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ส่วนหน้า) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละออง PM 2.5 ของหน่วยงานในสังกัด โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายธัญญาเนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คณะผู้บริหารกระทรวงฯ เข้าร่วมนายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายทหาร มี พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าเข้ามาร่วมประชุม


ในที่ประชุม นายวราวุธ ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการเตรียมความพร้อมการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การดำเนินงานเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วน ทำให้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5เกินค่ามาตรฐานในพื้นที่ 19 จังหวัดภาคเหนือลดลงร้อยละ 8 และจำนวนจุดความร้อนลดลงถึงร้อยละ 52หน่วยงานในสังกัด ทส. ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมควบคุมมลพิษองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 1- 4 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในพื้นที่ 19 จังหวัดภาคเหนือ

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า สถานการณ์และรายงานการเตรียมความพร้อม โดยเพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันให้มีการลาดตระเวนเพื่อป้องกันการลักลอบจุดไฟเผาป่าตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งภาคพื้นดิน และอากาศยานไร้คนขับ และเสริมสมรรถนะด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่

จากนั้น นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบนโยบายและข้อสั่งการ การป้องกัน แก้ไข ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM 2.5ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามที่พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2565 โดยให้ยึดหลัก”ขยายผล พัฒนา ขจัดปัญหา” และขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการดูแลจิตอาสาหรือเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้ามาร่วมปฏิบัติงานป้องกันหรือดับไฟป่า โดยไม่ควรให้มีการสูญเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ

หลังจากประชุมหารือกันแล้วในหลายฝ่ายนายวราวุธ ได้เดินเยี่ยมชมการสาธิตเครื่องมือและอุปกรณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่า พร้อมทั้งรับชมการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายของกำลังพล และร่วมพิธีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละออง PM 2.5 ของหน่วยงานในสังกัด ทส. (Kick off) รวมทั้งกล่าวให้โอวาทมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับกำลังพลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดับไฟป่า พร้อมทั้งปล่อยแถวกำลังพลเพื่อปฎิบัติงาน

นายวราวุธ ได้ให้สัมภาษณ์ว่าในการมาประชุมและเปิดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการมาถอดบทเรียนว่าในปี 2564 นั้นเราประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาไฟป่ามากกว่าปี 2563อย่างไรปัจจัยในการทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ปัจจัยเรื่องการเข้มงวดในการลาดตระเวณ การประสานงานกับทุกหน่วยงานจนปีนี้เราปลดจุดความร้อนน้อยว่าปี63 ถึง 50เปอร์เซ็น เมื่อถอดบทเรียนมาแล้วเราก็จะนำมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในปี 2565จึงมีความมั่นใจว่าจะทำให้ลดลงกว่าปี 2564 ได้อีกถึง 20 เปอร์เซ็น ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูสภาพอากาศในช่วงต้นปีหน้าก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้น ดังนั้นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เราทำสำเร็จในปีนี้ก็จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะใช้ในปีหน้า

จากนั้นทางนายวราวุธพร้อมคณะได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกรมป่าไม้ ตรวจสอบพื้นที่ป่าดอยสุเทพ โดยเฉพาะในชุดที่เกิดไฟไหม้เป็นประจำและตรวจดูแหล่งน้ำที่จะใช้ในการดับไฟป่า